Imatge principal

Archive

Taula de preus de can Julià de ses Roques.

Data publicació


Description

Nom de la peça: taula de preus de can Julià de ses Roques.

Núm. d’inventari: 6312-3.

Cronologia: primera meitat del s. xx.

Material: suport cel·lulòsic.

Tècnica: imprès i manuscrit.

Dimensions abans de la restauració: 50 x 28,5 x 1,5 centímetres.

Dimensions després de la restauració : 50 x 28,5 centímetres.

Procedència: donació de Llorenç Julve.

Data d’ingrés: juliol del 2015.

Situació topogràfica: magatzem d’arqueologia 4.0.

Descripció: conjunt de vint-i-sis fulls de paper individuals que es troben ordenats i superposats sobre un llistó de fusta mitjançant un seguit de grapes metàl·liques i cinta adhesiva transparent. És en aquests fulls on es poden observar els diversos impresos i manuscrits representant el canvi cronològic dels preus dels treballs procedents de la fusteria de can Julià de ses Roques.

Context: can Julià de ses Roques va ser una fusteria familiar on treballaren quatre generacions entre els anys 1848 i 1998 aproximadament. Aquesta fusteria estava situada al carrer d’en Jaume Domenge, número 18 de Manacor, i es va especialitzar en la fabricació d’una extensa gama de carros, carretons i carruatges d’utilitat principalment agrícola. També s’hi fabricaven portes, persianes, escales, mànecs d’eines, cordats de cadires, baldufes, entre altres.

Procés de restauració: la taula de preus presentava un esgrogueïment provocat per la brutícia superficial i l’oxidació. També s’hi podien observar un seguit de taques d’humitat, que causava un debilitament constant en el suport i provocava inevitablement l’aparició d’insectes, visibles en forma d’erosió. A més a més, les grapes metàl·liques desgastaven les zones on s’unien els diferents fulls i provocaven pèrdues de suport. A la zona perimetral es podia observar un seguit d’estrips, causats probablement per un excés de manipulació. Per altra banda, la cola de la cinta adhesiva transparent s’havia oxidat i traslladat al suport.

Per aquest motiu, es va decidir desmuntar la peça i realitzar una neteja en sec i en humit per a l’eliminació de tota la brutícia del document i ajudar així a aturar-ne l’oxidació. També es van reparar tots els estrips i es van reintegrar volumètricament totes les pèrdues de suport. Finalment es va tornar a muntar la peça i es va conservar a dins un sistema de conservació permanent.

 

Bibliography

Bibliografia

 

Bibliografia Julià de ses Roques:

ARRANZ, M. «Manacor, la ciudad del mueble». El MundoEl día de Baleares, núm. 481.

Perlas y cuevas, núm. 965 (8/21 maig 1998).

Perlas y cuevas, núm. 978 (6/11 novembre 1998).

RAMIS, A; COLL, P. (1988). Artesans. Palma: Caixa de Balears “Sa Nostra”.

RIERA, Ll. «Artesanos (II)». Diario de Mallorca (27 març 1994).

SANSÓ, S. «Els oficis manacorins. Les persones que els desenvolupaven i la seva evolució al llarg del temps (1578-1763)». A: IV Jornades d’Estudis Locals de Manacor. Ajuntament de Manacor.

 

Bibliografia conservació - restauració:

ANTÓN, P. (1989). Manual de restauración de libros, grabados y manuscritos. Madrid: Imp. Taravilla.

MARTIN, G. (1965). Físico-química del papel. Barcelona: Publicaciones Offset.

MCCLEARY, J.; CRESPO, L. (2006). El cuidado de libros y documentos. Manual práctico para su conservación y restauración. Madrid: Clan Editorial. Casa del encuadernador.

MUÑOZ VIÑAS, S. (2010). La restauración del papel. Madrid: Editorial Tecnos. Grupo Anaya, S. A.

TACÓN CLAVAÍN, J. (2009). La restauración en libros y documentos. Técnicas de intervención. Madrid: Ollero & Ramos Editores S. L.

TACÓN CLAVAÍN, J. (2011). Soportes y técnicas documentales. Causas de su deterioro. Madrid: Ollero & Ramos Editores S. L.

VERGARA PERIS, J. V. (1994). Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas. València: Generalitat Valenciana.