Imatge principal
Damià Ramis

Arxiu

Punyal de Cova des Moro

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Punyal.

Número: 6112.

Cronologia: Final del II mil·lenni AC (Bronze final).

Mesures: Longitud màxima de 19,7 cm. Fulla de 12 cm de llarg per 4,4 cm d'amplada màxima.

Material: Bronze.

Estat de conservació: Bo. Restaurat entre l'any 2003 i 2005.

Procedència: Cova des Moro (cala Falcó, Manacor).

Descripció: Es tracta d'una fulla triangular de doble tall amb un angle incís de caràcter ornamental a la zona basal. Una estrangulació o doble escotadura sota la base de la fulla l'uneix amb l'ànima o llengüeta destinada a l'emmanegament, la qual és de forma oval i travessada per tres reblons que defineixen un triangle gairebé equilàter.

Context: Aquesta peça de producció local és un exemple il·lustratiu dels trets característics de la metal·lúrgia mallorquina i menorquina durant el Bronze final. En un context d'intensificació dels contactes amb l'exterior de l'arxipèlag, es produeix un auge en l'arribada tant d'objectes de metall de tipologia continental com de lingots de bronze amb gran riquesa d'estany. Això no obstant, l'ús d'aquesta matèria primera es combina amb la marcada personalitat autòctona dels objectes fabricats. A nivell cultural, la localització del punyal dins l'escletxa d'una columna estalagmítica denota el caràcter ritual de l'ús de la cova des Moro durant l'època, una consideració que es pot estendre a altres cavitats de la zona costanera de Manacor, com la cova Genovesa o les coves del Drac.

Bibliografia

Bibliografia

CALVO, M.; GUERRERO, V. M. i SALVÀ, B. (2001). La cova des Moro (Manacor, Mallorca). Campanyes d'excavacions arqueològiques 1995-1998.Palma: Consell de Mallorca, Departament de Cultura i Joventut, Col·lecció Quaderns de Patrimoni Cultural, 4.

DELIBES DE CASTRO, G. i FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1988). Armas y utensilios de bronce en la prehistoria de las Islas Baleares . Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Studia Archaeologica 78, Universidad de Valladolid.

MONTERO, I.; GORNÉS, J. S.; DE NICOLÁS, J. i GUAL, J. (2005). "Aproximación a la metalurgia prehistórica de Menorca entre el 2000 y el 650 cal AC". Mayurqa, 30: 289-306.

RAMIS, D.; SANTANDREU, G. i CARRERAS, J. (2005). "Resultats preliminars de l'excavació arqueològica a la cova des Moro entre 1999 i 2002". In III Jornades d'Estudis Locals de Manacor 2004. Espai, fet urbà i societats (21 i 22 de maig de 2004) . Manacor: Ajuntament de Manacor: 127-142.

ROSSELLÓ-BORDOY, G. (1987). "Metalurgia en el pretalayótico final de Mallorca". Archivo de Prehistoria Levantina, 17: 147-153.

ROVIRA, S.; MONTERO, I. & CONSUEGRA, S. (1991). "Metalurgia talayótica reciente: nuevas aportaciones". Trabajos de Prehistoria, 48: 51-74.