Imatge principal

Arxiu

Rajola rectangular de sanefa

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Rajola rectangular de sanefa.

Número: 6344-34.

Cronologia: 1800-1820.

Taller: Onda (Fàbrica de Miguel Guinot?).

Material: Fang cuit i vidriat, amb la base estannífera

Dimensions: 15 x 20,5 x 2 cm

Estat de conservació: Fragmentada i reintegrada.

Procedència: Colecció particular

Donació: Margalida Aguiló Bonnín

Descripció: Rajola rectangular de sanefa, també anomenada de mostra, que forma part d’un conjunt de 6 unitats. El seu origen és valencià, tot i que trobarem un altre gran centre de producció d’aquest tipus de rajola decorativa a Catalunya.

El Museo del Azulejo d’Onda disposa d’un conjunt idèntic al de Manacor.

Eren pròpies de les cases de l’alta burgesia, ja que era una forma d’ostentació del seu poder econòmic, tot i que també trobarem exemplars a centres religiosos. 

Tindran una ampla difusió, tal com demostren els exemplars conservats a diferents col·leccions insulars (la Marroig, la del Museu Diocesà, etc.) i la presència d’una fàbrica de rajola valenciana a Sóller (1874-1898). 

L’exemplar del Museu de Manacor presenta motius tèxtils i vegetals realitzats amb la tècnica de la trepa. En primer terme destaca la cinta volandera, un motiu iconogràfic recurrent en les arts decoratives de la primera meitat del segle XIX, tot i que és un element ja utilitzat amb anterioritat. Aquesta anirà acompanyada d’una tija de la qual sorgeixen petites fulles. Els colors emprats son blau, ocre, groc, verd i manganès.

 

Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia:

ANDREU ADAME, Cristina: Les rajoles policromes del convent de San Francesc de Maó. Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, Govern Balear, Menorca, 1996, 6-79.

CAPELLÀ, Miquel A: La cerámica de la col·lecció Marroig, Gresol 02, Consell de Mallorca, Palma, 2006, 98, 115.

CERDÀ MEDALLO, Josep. Azulejos, paneles y socarrats de la Colección Mascort, Fudació Privada Mascort, Girona, 2014, 221, 290, 296, 314.

COLL CONESA, Jaume: “La Constància, Una fàbrica de rajola valenciana a Sóller (Mallorca) (1874-1898), II Jornades d’estudis locals a Soller, Ajuntament de Sóller, Sóller, 2008, 463-482.

ESTALL POLES, Vicent Joan: Catálogo de la colección de azulejos de serie del siglo XIX, Museo del azulejo de Onda, Faenza editrice ibérica, Castelló, 2000, 125-136.

ESTALL POLES, Vicent Joan: Historia, Arte y Tradición de los Azulejos Valencianos (España), Castello di spezzano, Castelló, 2003, 75, 90-91.

GONZALES BALDOVÍ, Mariano: Bells taulells vells, De les col·leccions del Museu de l’Almodí Xàtiva, Ajuntament de Xàtiva, 2011, 53, 82.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: Col·lecció Sa Nostra: Ventalls, Obra Social “SA NOSTRA”, Caixa de Balears, Palma, 2009, 34.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “El diorama navideño de papel de la colección Cota de Palma. Catálogo de figuras”, Pessebrisme a Catalunya i Mallorca, Monestir de la Puríssima Concepció, Palma, 2012, 173-197.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: La col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà, Col. Gresol núm 01, Col·leccions museogràfiques de Mallorca, Consell de Mallorca, Palma, 2005, 92.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “La creu de Malta en el joier de Mallorca”, L’Orde de Malta, Mallorca i la Mediterrània, Edita la Sobirana Orde de Malta, Palma, 2000, 213-254.

MIQUEL, Salvador: Butlletí informatiu de cerámica. Némero extraordinari dedicat a la rajola catalana de mostra dibuixada per Salvador Miquel, Associació catalana de cerámica decorada i terrisa, Catalunya, 2000, 19.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V: Azulejos de Benicarló. La casa de los Miquel y otras arquitecturas, Institut de Promoció Ceràmica. Castelló, 2010.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V: Azulejos valencianos de serie, El siglo XIX (Tomo II), Diputació de Castelló, Catelló, 2000, 199-202.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V: Azulejos valencianos de serie, El siglo XIX (Tomo III), Diputació de Castelló, Catelló, 2000, 656-691.

SALINÉ PERICH, Marta: Can Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 2006, 7-49.

SALINÉ PERICH, Marta. Can Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador Miquel (guía del museu), Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 2006, 8-16.

SÁNCHEZ GONZÁLES, José Miguel: Azulejería en Valencia, de la Edad Media a principios del siglo XX, Martín Impresores, 2006, 240-241.