Imatge principal

Arxiu

Inscripció incisa feta en lletra cursiva gòtica

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: inscripció incisa, després farcida de negre (probablement amb pasta de carbonet), feta en lletra cursiva gòtica.

Cronologia: baixa edat mitjana.

Mides: 18,5 x 20 cm, i trobada al mur N a 2,75 m d’altura aprox.

Material: incisió sobre el referit i el carreu del mur de la sala capitular de la planta noble de la torre dels Enagistes.

Estat de conservació: bo. Restaurat l’any 2018 per Magdalena Escales.

Procedència: planta noble de la torre dels Enagistes.

Descripció: inscripció incisa al mur, després farcida en negre, feta en lletra cursiva gòtica. Com es pot apreciar en el calc es tracta d’un logotip de lletres imbricades amb un text dirigit a Joan de Pacs, personatge que sabem que estava relacionat amb les famílies medievals propietàries de la torre dels Enagistes entre els segles XIV i XV.

Context: els paral·lels més destacables es troben a Sa Torre de Llucmajor (actual Hotel Hilton Sa Torre) amb unes inscripcions vinculades amb el món de l’intercanvi comercial.

En aquest cas es pot tractar d’una frase respectuosa d'algun subordinat (intermediari, comerciant, etc. que usa un logotip per identificar-se) cap a un dels Pacs vinculats amb els Nuniç, Bugués, etc. propietaris de la torre, o bé cap a un personatge reconegut per les seves gestes: un Joan de Pacs que, juntament amb son pare, Pere de Pacs, varen participar (i morir) al socors de Bugia contra Barba-roja l’any 1515.

Investigadora: Elvira González

Bibliografia

Bibliografia

González, Elvira (2008). «Los grafitos de Sa Torre de Llucmajor (Mallorca). Los lemas del mercadeo». Actes du XVe Colloque International de Glyptographie de Cordoue (18-22 de julio 2006). C.I.R.G., Braine-le-Château, p. 135-160.



González Gozalo, Elvira (2008). «Sobre los grafitos de Sa torre de Llucmajor». III Seminari d’Estudis Històrics 2007: Arqueologia de l’Arquitectura. Palma: Societat Arqueològica Lul·liana, p. 101-118.



(2011). «Catálogo de los grafitos de la Lonja y algunas conclusiones sobre las autorías de las marcas». Actes du XVIIe Colloque International de Glyptographie de Cracovie del 4-10 de julio de 2010. C.I.R.G., Braine-le-Château, p. 165-180.



(2013). «Los trazos murales espontáneos, testimonios arqueológicos de nuestra cultura. El caso de Mallorca» [discurs d’investidura llegit en la Reial Academia Mallorquina d'Estudis Històrics]. Memòries de la Reial Academia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Històrics i Heràldics, núm. 23. Palma, p. 7-22.



(2015). «Las inscripciones murales pintadas e incisas en las Coves o canteras subterráneas del castillo de Bellver. Primer sondeo». A:  Romero Medina, Raúl (dir.): Signum Lapidarium. Estudios sobre gliptografía en Europa, América y Oriente Próximo [Actes du XVIIIe Colloque International de Glyptographie de Valencia]. Madrid, p. 119-159.



(2018). «Els grafits històrics de la torre dels Enagistes de Manacor». MUSA: Revista del Museu d’Històrica de Manacor, núm. 12.