Imatge principal
Esther Castaño Matamalas

Arxiu

Conjunt de 14 tinters de Manises

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Conjunt de 14 tinters de Manises.

Número: 6101.

Cronologia: 1919-1928.

Mides: 6101-1: 10,5 cm diàmetre base; 4,5 cm diàmetre pouet; 6,5 cm alçària. Del 6101-2 al 6101-14: 5,5 x 5,5 cm base; 4 cm alçària.

Material: Ceràmica vidriada.

Estat de conservació: Trobam alguns tinters que presenten algun el vidriat de les voreres està una mica deteriorat, però la decoració es troba en bon estat.

Procedència: Segons el llibre de registre d'entrada del Museu Antic, procedeixen de les escoles rurals del terme municipal de Manacor. La data d'ingrés és de dia 21 d'abril de 1977 però no hi consta com es va adquirir el conjunt de tinters.

Descripció: Es tracta d'un conjunt de 14 tinters de Manises. En distingim dos tipus, el que correspon al número d'inventari 6101-1 i el dels números que van del 6101-2 al 6101-14.

6101-1: Tinter de ceràmica vidriada de forma octogonal, amb base i part superior diferenciades. Orifici central (pouet) amb restes de tinta al fons, i 4 orificis més petits, per a les plomes, que estan totalment foradats i donen a l'interior. Vidriat intern i extern en blanc (tècnica estannífera) amb decoració en blau, verd, taronja, groc i negre a base de motius vegetals i florals. A la part superior hi ha 8 flors, 4 de les quals tenen la part central foradada pels orificis petits citats abans. Amb línies de color taronja es marquen les 8 cares del tinter.   A la base, en blau, hi ha una marca: "V.G: SPAIN 9". També hi ha un número 2, que sembla fet amb un segell.

Del 6101-2 al 6101-14: Tinter de ceràmica vidriada de forma quadrada. Base plana. Orifici central (pouet) amb restes de tinta a l'interior. Vidriat intern i extern en blanc (tècnica estannífera) amb decoració en blau, verd, taronja i negre, que emmarca els motius decoratius. La decoració és a base de motius vegetals i florals a les 4 cares del tinter, que tenen encoixinat. A la part superior, al voltant del forat, hi ha decoració a base de ratlles taronges col·locades de forma paral·lela. Amb línies de color taronja es marquen les 4 cares del tinter. A la base hi ha el núm. 4, marcat amb un segell, al centre.

Es varen produir al taller de Vicente Gimeno Dies a la ciutat de Manises. Taller que obrí les seves portes l'any 1919. A més d'una producció de caràcter utilitari i de baixa qualitat, també realitzà peces més ben treballades a les quals aplicà la decoració de reflexos metàl·lics. Després de la seva mort, el 1952, el succeïren els seus fills Jesús i José María Gimeno Morante fins l'any 1965. A l'actualitat dos dels seus néts continuen en la tradició artesanal de la família.

Context: Aquests tinters ens parlen de la presa de consciència respecte a la importància que té l'educació per al futur de la societat. Ens parlen de la construcció de les escoles rurals que es va realitzar entre els anys 1926 i 1928. A s'Espinagar, es Puig d'Alanar, sa Murtera i Son Negre es construïren gràcies a la voluntat dels seus veïns i l'empenta del batle Josep Oliver Billoch. Però no hagués estat possible sense el context de petició d'escoles que va promoure l'inspector en cap d'ensenyança primària Joan Capó Valldepadrinas i que es faria notar amb el Pla de construccions d'escoles de l'any 1926. Després de l'estudi pertinent sobre la situació de les escoles i la posada en comú dels diferents ajuntaments de les illes es dissenyà aquest Pla, que tingué els seus fruits, ja que almenys pel que fa al nostre terme municipal es varen construir aquestes quatre escoles.

Bibliografia

Bibliografia

COLOM CAÑELLAS, Antoni J. Joan Capó Valldepadrinas. Un temps, uns fets. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1993.

PÉREZ CAMPS, Josep. Forum cerámico. "Artesanía e industria cerámica en el país valenciano durante la primera mitad del siglo XX". Alacant: Publicació Agost, 1993.

PINEDO, Concepción; VIZCAÍNO, Eugenia. Cerámica de Manises en la historia. 2a ed. Madrid: Club Everest, 1979.

Expedients de creació d'escoles. Manacor: Arxiu Municipal de Manacor, 1926-1933.