Imatge principal
Francisca Torres

Arxiu

Àmfora grecoitàlica

Data publicació


Descripció

Nom peça: Àmfora grecoitàlica

Cronologia: època de circulació, segles III-II aC.

Mides: alçada, 80 cm; diàmetre boca, 16,5 cm; diàmetre màxim, 35 cm.

Material: fang cuit.

Descripció: Àmfora amb indicis d'haver estat submergida a la mar. Fou restaurada. Els llavis tenen una secció triangular. Coll cilíndric i anses aplanades amb perfil colzat. Cos corbat i allargat. Peu botonat.

Procedència: Peci del Sec, Calvià. Entrà al Museu de Manacor per compra. Lloc d'origen de l'àmfora: la costa tirrena d'Itàlia.

Context: Les àmfores són uns dels elements més importants per estudiar la història econòmica del món romà. Constitueixen el mitjà de transport d'aliments, bàsicament d'oli, vi i conserves de peix. Les àmfores grecoitàliques servien per transportar vi des d'Itàlia durant l'època republicana. A Hispània, la seva difusió es concentra sobretot a les zones costaneres i tan sols es troba esporàdicament a l'interior de la península ibèrica. A les Illes Balears és un tipus d'àmfora documentat tant a pecis (diferents vaixells enfonsats a Cabrera, el Sec, Calvià, Llatzaret, Maó, etc.) com a diversos jaciments arqueològics (Pol·lentia, Son Matet de Maria de la Salut, Turó de les Abelles, Calvià, etc.).

Aquest tipus d'àmfora neix d'un prototipus grec i evoluciona finalment cap a la primera àmfora pròpiament romana, la Dressel 1. Fou imitada per les produccions provincials; per exemple a Eivissa és l'origen de la PE-24.

Bibliografia

Bibliografia

ARRIBAS, A. et alii, 1987: La nave del Sec (Costa de Calvià, Mallorca). Palma

BELTRÁN, M., 1990: Guía de la cerámica romana. Zaragoza

CAMPS, J. i VALLESPIR, A. 1998: Excavacions a Santa Ponça. Mallorca. El Turó de les abelles. Palma

CARBONELL, M. i PONS, J:M., 2004: "El jaciment púnic Cabrera VII. La consolidació i la restauració d'alguns dels materials recuperats en els sondatges arqueològics realitzats pel Grup d'arqueologia subaquàtica de Mallorca (GAS)" en VIè Congrès El nostre patrimoni cultural. El patrimoni marítim i costaner. (pàg. 231-256). Palma

CERDÀ, D., 1999: El vi en l'ager pollentinus i en el seu entorn. Palma

CERDÀ, D., 2000: Les àmfores salseres a les Illes Balears. Palma

RAMON, J., 1991: Las anforas púnicas de Ibiza . Eivissa.

TORRES, F., 2004: "El material subaquàtic del Museu de Manacor" en VIè Congrès El nostre patrimoni cultural. El patrimoni marítim i costaner. (pàg. 309-324). Palma

WILL, E., 1982: "Greco-italic amphoras" en Hesperia, núm. 51, núm. 3