Imatge principal
Octavi Pons

Arxiu

Gerra ebusitana de El Sec

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Gerra púnica ebusitana del tipus Eb-69 pel que fa a la vora i començament del coll. Possible gerra postmedieval, pel que fa al cos de la peça.

Número: 1164

Cronologia: Del fragment de gerra púnica ebusitana: de final del segle IV aC al segle I dC. Moment de màxima producció de peces, segles III i II aC.

De la part de gerra postmedieval: època moderna o contemporània.

Mides: Base = 9 cm. diam.; boca = 12 cm. diam.; altura 35 cm.

Material: Ceràmica.

Estat de conservació: Regular, amb moltes concrecions marines aferrades al cos i altres elements moderns que tapen les restauracions modernes.

Procedència: Derelicte del Sec.

Descripció: La peça que intentarem descriure és el que en argot de l’arqueologia es coneix com un “frankenstain”, o sigui, una peça feta amb retalls de peces diferents, que no té res a veure amb les peces originals de partida.

És una gerra de boca redona amb el llavi de secció triangular. El començament del coll és cilíndric, però com que està format per parts de dues peces diferents agafa una tendència troncocònica des del punt on neixen les anses fins a l’esquena de la peça.

Presenta dues anses colzades que neixen a la meitat del coll i moren damunt l’esquena del cos, que és globular a la part superior i troncocònic a la part inferior.

La base és estreta i plana.

La seva funció original era la de transportar vi, i segons investigadors d’Eivissa el llavi d’aquestes gerres segueix la mateixa evolució que el llavi de les àmfores PE-22 i PE-24, contemporànies seves.

Context: Prové de la compra a una particular d’un lot de peces atribuïdes al derelicte del Sec, vaixell enfonsat a l’entrada de la badia de Palma entre el 375 i el 350 aC. Aquest vaixell transportava olles de bronze, ceràmiques àtiques de vernís negre, ceràmica àtica de figures roges, pedres de molí i un nòlit d’àmfores de vi de la zona de Sicília i de l’Egeu.

El derelicte va ser fortament espoliat i moltes peces van anar a parar a col·leccions particulars de Mallorca i a diferents museus de l’illa.

La nostra peça no pot formar part d’aquest vaixell per dos motius: la vora que té la peça és clarament d’una gerra ebusitana del tipus EB-69, forma que neix a l’illa d’Eivissa cinquanta o setanta-cinc anys més tard de l’enfonsament del vaixell a la badia de Palma. En segon lloc, el cos de la peça pertany a una gerra moderna o contemporània.

Bibliografia

Bibliografia

ARRIBAS, Antonio; TRÍAS, M. Gloria; CERDA, Damián; HOZ, Javier de;: El barco de el Sec (Calvià, Mallorca). Estudio de los materiales. Ajuntament de Calvià-Universitat de les Illes Balears, 1987.

FERNÁNDEZ, J. H.; COSTA, B. “La cerámica común Púnico-Ebusitana: precisiones tipológicas y cronológicas sobre algunas formas cerradas”. A: Misceláneas de arqueología ebusitana I. Treballs del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, 42 (1998), pàg. 23-82.