Imatge principal
Mª Luisa Sánchez León

Arxiu

Làpida de Son Peretó

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Inscripció funerària romana dedicada per Sossius al seu pare (o mare)

Núm.: 441

Mides: 14 cm d'alçada x 10 cm d'ample x 2,8 cm de gruix

Descripció: Fragment de marbre blanc corresponent a la part inferior d'una làpida.

El text conservat es disposa en quatre línies. Lletres irregulars d'1,5 cm d'alçada.

Transcripció:

[ - - - - - -

vixi ]T ANN(is)

[- - -] SOSSIVS

[- - -]VS FILI/[us

pa- / ma]TRI CAR(issim-)

Traducció:

[- - - / que va viure ... anys

[- - -] Sossio

fill de [- - -]us

(la va dedicar) al seu pare/mare estimadíssim/a

Procedència: Trobat a les proximitats de la basílica de Son Peretó (Manacor).

Context: El fragment va aparèixer el 1911 durant les excavacions realitzades per Mn. Joan Aguiló. A pesar del context de la troballa, el text no permet afirmar si és una inscripció cristiana o pagana. Com a hipòtesis de treball proposam que tal vegada es tracti d'una inscripció pagana relacionada amb la necròpoli d'un assentament romà anterior a la basílica.

Bibliografia

Bibliografia

J. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears, I-II, Palma 1991-1992, context general; I, pp. 378-379 inscripció.

J. Aguiló, "Un descubrimiento arqueológico en Manacor, y un nuevo argumento de ortodoxia final del grande Osio de Córdoba", Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 19, 1923, pp. 204-207, 245-248, 257-259.

F. Naval, "La supuesta lápida sepulcral de Osio", Boletín de la Real Academia de la Historia 88, 1926, p. 389.

C. Veny, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Roma-Madrid 1965, núm. 65.

J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, núm. 15.

R. Zucca, Insulae Baliares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, Roma 1998, Apéndice epigráfico núm. 28.