Imatge principal
Sebastià Sansó Barceló

Arxiu

Trompeta de saig

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: trompeta de saig.

Número: 3.621.

Cronologia: final s. xix- inici s. xx, aprox.

Mides: llarg 25 cm; ample boca 5,5 cm; gruix 2,5 cm.

Material: llautó.

Estat de conservació: bo.

Procedència: desconeguda, encara que es pensa que fou emprada pel saig de Manacor. Potser es tracti d’una de les adquirides per l’Ajuntament l’any 1885.

Incorporada en el Museu per donació de Pere Josep Pascual.

Descripció: instrument musical metàl·lic que té forma de banya o cònica.

Context: la peça d’aquest mes és una trompeta usada pels pregoners o saigs per a anunciar els seus bans o crides. Es tracta d’un instrument aeròfon molt simple. Una llengüeta metàl·lica, inserida dins una càpsula enroscada a l’extrem més prim, era l’encarregada de produir el so quan el sonador col·locava els llavis a l’embocadura i bufava.

Bibliografia

Bibliografia

FERRER MASSANET, Rafel (1974). Fechas para Manacor. Manacor.

— (2005). Manacor. Noticia de cada dia. Volum I. Manacor: Ajuntament de Manacor.

— (2007). Manacor. Noticia de cada dia. Volum II. Manacor: Ajuntament de Manacor.

Gran Enciclopèdia de Mallorca. Palma: Promallorca Edic. S.A.

LLABRÉS, Joan; VALLESPIR, Jordi (1985). Els nostres arts i oficis dantany. Palma: Museu Arqueològic de la Porciúncula. (Estudis monogràfics del Museu Arqueològic de la Porciúncula)

ORPÍ, Pere (2009). Sons de Mallorca. Instruments tradicionals, música, senyals i cultura de loci. Palma: Documenta Balear.

POU, J. (1987). Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. Palma.

RIERA, Joan (2005). Historia de Manacor (siglo xix). 2a part. Manacor.

XAMENA, Pere (2006). Estampa de la Mallorca del segle xvii. Registres de la Cúria Reial de Felanitx. Palma: El Far Editorial.