Imatge principal
Teresa Marot

Arxiu

Moneda medieval

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Dobler d’Alfons II de Mallorca.

Número: 6177-3.

Cronologia: 1416-1458.

Mides: 18 mm.

Material: Billó.

Estat de conservació: restaurat el 2010.

Procedència: Plaça Constitució, pou 18. Localitzat durant unes obres de peatonització del centre històric de Manacor durant l’any 2009.

Descripció:

Anvers: +ALF[onsvs: dei gracia re]

Bust del rei coronat de front entre dos escudets en cairó.

Revers: [+ aragonvm et maior]

Creu llarga.

Context: Època medieval – Corona d’Aragó – Regne de Mallorca.

Bibliografia

Bibliografia

A. Campaner y Fuentes: Numismàtica balear, Palma de Mallorca, 1879, pàg. 158, núm. 14.