Imatge principal

Arxiu

Tassó de vidre de Son Peretó

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Tassó de vidre de Son Peretó

Nº de inventari: 6265-4

Cronologia: Segles V-VII dC. Per context estratigràfic, segle VII dC.

Material: Vidre

Dimensions: 10’1 cm diàm.vora x 5’5 cm diàm. base x 5’5 cm alt.

Estat de conservació: Bo

Procedencia: Jaciment de Son Peretó (Manacor)

Data d’ingrés: 25 de juny del 2011

Situació topográfica: Magatzem arqueologia 7.0

Conservador: Magdalena Salas

Restauració: Margalida Munar

Descripció: Tassó del tipus Isings 106b que es trova al Museu d’Història de Manacor, tot i que cal remarcar que aquesta variant presenta la vora arrodonida i no recta. Es tracta d’una peça de vidre de color verd groguenc realitzada amb la técnica del bufat a l'aire. És un tassó de forma troncocònica lleugerament irregular amb base còncava i vora amb llavi arrodonit cap a l'interior i elaborat amb parets molt fines. Podia ser usat per beure líquids com a part de la vaixella o bé per il·luminar formant part d'una llàntia.

Es va trobar molt fragmentat però desprès de la seva restauració es va poder remuntar fins al 90% del volum total de la peça.

Context: Aquest tassó de vidre es va recuperar a la basílica Paleocristiana de Son Peretó (Manacor) durant la campanya d’excavacions arqueològiques de l’any 2011. Es va localitzar dins l’Àmbit A del Sector Sud, més concretament, dins de la Sitja UE-498 amb els seus fragments en part dins del rebliment UE- 562 i en part dins del rebliment UE- 568, els quals presentaren pel conjunt dels seus materials una cronologia d’entre els segles VI-VII d.C.

Bibliografia

Bibliografia

CROWFOOT, G. M.; HARDEN, D. B. 1931: "Early Byzantine and Later Glass Lamps", Journal of Egyptian Archaeology, XVII.

FOY, D., Ed. 1995: Le verre de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge, typologie, chronologie, diffusion, Guiry-en-Vexin.

FOY, D. 2000: "Technologie, géographie, économie: les ateliers de verriers primaires et secondaires en Occident. Esquisse d'une évolution de l'Antiquité au Moyen-Âge": La route du verre, ateliers de verriers primaires et secondaires du second millénaire av. J.-C. au Moyen Âge, Lyon, p. 147-170.

ISINGS, C. 1957: Roman glass from dated finds, Groningen-Djakarta.

RIERA RULLAN, M.; MARTÍNEZ ORTEGA, A. 2009: "Estudi preliminar dels materials arqueològics de les excavacions del sector oest de Son Peretó dels anys 1982 i 1984": V Jornades d’Estudis Locals de Manacor: El Patrimoni Cultural de Manacor, Manacor, p. 291-322.

CAPELLÂ, M.A., CAU, M.A.MAROT, T., MARTÍNEZ A., RAMIS, D., RIERA, M., RIPOLL, G., SALVÀ, M.G., SÀNCHEZ, J. 2012: “Catàleg”, RIERA, M., CAU, M.A., SALAS, M. (Coords.): Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma, 2012.