Amics del Museu

Des de l’Associació es desenvolupen tot un seguit d’activitats durant tot l’any. D’octubre a juny es realitza mensualment una sortida per fomentar el coneixement dels museus, col·leccions i patrimoni de les Illes Balears, un dels objectius de l’Associació.

Durant els mesos d’estiu, juliol i setembre, es du a terme el Cicle de les Muses, activitats nocturnes a la fresca per potenciar el museu com a punt de trobada cultural. El punt de partida d’aquest cicle són les muses de l’antiguitat clàssica que guien les diferents activitats: teatre, dansa, història, astronomia, poesia...

Per conèixer les activitats, consulta l’agenda del museu

1- Fomentar el coneixement dels museus i col·leccions de les Illes Balears, tant entre els associats com entre el públic en general, la participació en la investigació i difusió de la història i de la cultura i la conservació del patrimoni històric, cultural i artístic.

2- Col·laborar amb les activitats i funcions de caràcter cultural dels museus:

Continua llegint...

SOCIS NUMERARIS: per a ingressar en l’Associació amb el caràcter d’associat de ple dret, o soci numerari, es considera requisit indispensable ser persona natural, major d’edat, gaudir de capacitat d’obrar, la prova d’identificació amb les finalitats d’aquesta Associació i el pagament de la quota d’ingrés que estigui estipulada.

Continua llegint...

  1. Gaudir d’informació de primera mà de les activitats que es duen a terme en el museu.
  2. Targeta d’identificació personal.
  3. Tenir preferència en les activitats organitzades per l’Associació d’Amics.
  4. Gaudir dels descomptes de les activitats que realitza l’Associació al llarg de l’any.
  5. Tenir de forma gratuïta, sempre que ho sol·liciti, la revista MUSA que edita el Museu d’Història de Manacor anualment.
  6. Descompte a la botiga del Museu d’Història de Manacor de la manera que s’estableixi una vegada constituïda.

Continua llegint...