Accessibilitat

El Museu Accessible no té barreres. I, si és necessari, no té murs. Adaptarà les seves instal·lacions i continguts als qui tenguin alguna discapacitat, disposarà de materials per a diferents nivells de desenvolupament cognitiu i social, oferirà activitats específiques i acostarà la cultura als ciutadans perquè tots hi tenen dret i els museus tenen el deure de proporcionar-los aquest accés. Alhora, els museus han d'ajudar a conscienciar la població de la realitat de les persones amb problemes d'accessibilitat amb la finalitat de contribuir a la seva integració.

 

 

 

 

Informació general

Informació general

Ascensor

A la torre dels Enagistes, seu del Museu, no disposam d’ascensor.

Zona de descans

A cada pis hi ha una zona de descans amb cadires bastó que poden ser usades per qualsevol persona que les necessiti.

Mostrador d'informació

En el vestíbul d'entrada es troba el mostrador d'informació on el personal informa de tots els serveis, espais i programació del Museu.

Consigna

Servei de consigna amb taquilles. Demanar en el mostrador d'informació.

Accessibilitat física

Accessibilitat física

Accés

Els accessos des del carrer són accessibles en cadires de rodes. Tots els espais de circulació del Museu són amplis i accessibles.

Mostrador d'informació

Disposam d'un mostrador d'informació accessible, amb una part buida a la part inferior i amb altura adequada per a usuaris de cadires de rodes.

Lavabos

Els lavabos són accessibles i disposam de canviador de bebès.

Accessibilitat visual

Accessibilitat visual

Portes

Les portes d'entrada al Museu són de vidre i porten vinils vermells per identificar-les correctament.

Cans guia

Està autoritzada l'entrada al Museu de cans guia i d'assistència.

Espais

Els espais del Museu estan ben il·luminats i els mobles, en general, contrasten prou amb el paviment i les parets.

Notes de veu

En cadascuna de les sales del Museu existeix un codi QR que enllaça amb notes de veu que hi ha penjades al web perquè qualsevol persona amb problemes de visió pugui accedir als textos que hi ha a les sales.

Prèstec de lupes i ulleres de realitat augmentada

Per a totes les persones que ho necessitin o que en tenguin interès tenim en préstec lupes i ulleres de realitat augmentada per poder veure detalladament el contingut de les vitrines.

Accessibilitat auditiva

Accessibilitat auditiva

Bucle magnètic

El Museu disposa de bucle magnètic per a usuaris d'audiòfon o implant coclear en el mostrador d'informació.

LSE

Per a visites guiades de grup al Museu es pot sol·licitar el servei d’LSE amb un mínim de 15 dies d'antelació.

Recursos sonors

Alguns recursos auditius del Museu es complementen amb subtítols, text escrit i/o vídeo en LSE.

Accessibilitat cognitiva

Accessibilitat cognitiva

Textos en Lectura Fácil

Per facilitar la lectura i comprensió dels continguts dels Museu s’han adaptat a les pautes de Lectura Fácil:

  • El textos de la pàgina web de l'exposició permanent. 
  • Els textos dels panells dels jaciments arqueològics de Son Peretó i s’Hospitalet Vell. 
Pla d'accessibilitat

Pla d'accessibilitat

El dia 9 de març de 2021 el plenari de l’Ajuntament de Manacor va aprovar el Pla d’Accessibilitat del Museu d’Història de Manacor.

En aquest Pla es marquen les línies estratègiques a desenvolupar els propers tres anys en matèria d’inclusió.

Descarrega el PDF

Vols llegir més?