Projectes que duem a terme

El Museu d'Història de Manacor té vocació investigadora, des de la pròpia institució es gestionen tres jaciments arqueològics: s'Hospitalet Vell, sa Ferradura i Són Peretó.

En aquests jaciments es desenvolupen campanyes d'excavació anuals i el Museu és la institució on queden custodiats tots els materials arqueològics per al seu posterior inventari i catalogació.

Durant aquests últims anys el Museu ha crescut de la mateixa manera que ho han fet aquests jaciments i per tant tota la informació que s’ha generat ha suposat un millor coneixement d’aquestes èpoques històriques.