Imatge principal
Bea Palomar

Arxiu

Copa crestada

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: copa crestada.

Número: 5547.

Cronologia: segles II-I abans de la nostra era.

Mides: Ø boca: 9,5 cm; Ø base: 4,5 cm; alçada total: 8,5 cm.

Material: ceràmica.

Estat de conservació: pràcticament completa; n'han estat restituïdes dues crestes o gallons.

Procedència: desconeguda (col·lecció Baltasar Pinya).

Descripció: Copa amb 3 crestes, peana amb fons convex i una nansa annular. Fabricada amb pasta elaborada a partir d'argila i fibres vegetals, fonamentalment fulles, que foren afegides a la pasta a manera de desgreixant. Les seves parets internes i externes presenten un intens brunyit que dóna consistència, impermeabilitat i lluentor a la peça.

Context: Aquesta copa és un exemple d'un dels tipus ceràmics que es produïen a Mallorca entre finals del segle III i el segle I a. de la n. e. Pertany al grup de les anomenades copes crestades, que, tot i tenir les seves primeres manifestacions ja al segle V, van evolucionant morfològicament i experimenten un important increment fonamentalment al segle II a. de la n. e. Les peces més ben conservades i més semblants a la peça que ens ocupa procedeixen majoritàriament d'edificis singulars, als quals s'ha atribuït una hipotètica funció de santuari i de necròpolis; d'aquí que tradicionalment hagin estat relacionades amb possibles usos rituals.

Bibliografia

Bibliografia

GUERRERO, V. (1983): El santuario talayótico de "Son Marí" (Mallorca). Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 837: 293-335.

ORFILA, M. (1988): La necrópolis de Sa Carrotja y la romanización del Sur de la isla de Mallorca. BAR International Series, Oxford.

PALOMAR PUEBLA, B. (2005): La ceràmica posttalaiòtica de Mallorca. Significació econòmica i social dels canvis en el procés productiu entre c. 450-250 cal ANE. El cas de Son Fornés, Montuïri. Tesi Doctoral, UAB. URL: http://www.tdx.cesca.es/

PONS i HOMAR, G. (1991): Les ceràmiques d'imitació al talaiòtic final. Conselleria de Cultura, Govern Balear, Palma de Mallorca.