Imatge principal

Arxiu

Botó d’os de s’Hospitalet de l’edat del bronze

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Botó d’os

Nº Inventari: 6187-1

Procedència: S’Hospitalet Vell. Naveta 3. UE6 (Campanya 2009)

Cronologia: Edat del Bronze. (1450-1000 cal BC)

Conservació: Restaurat 2009 Bernat Burgaya

Data d’ingrés: Octubre 2009

Tipologia: PIR: (Piramidal de base rectangular segons la tipologia de Lull et al. 1999: 254)

Mides (cm): Longitud: 1,6. Amplada: 0,6. Alçat: 0,6. Diàmetre perforacions: 0,23 / 0,23. Pes: 1 gr

Descripció conservació

Botó d’os molt afectat per processos postdeposicionals (marques d’insectes i arrels) i amb una fissura longitudinal que el travessa de la base fins al vèrtex superior. Ha perdut la superfície central d’un dels seus laterals tot i que sembla una pèrdua antiga.

Descripció general

Es correspon bé, amb els botons d’os trobats gairebé exclusivament a coves naturals funeràries i associats a aquesta cronologia, tant a Mallorca (Can Martorellet, Cova des Camp del Bisbe), com a Menorca (Cova des Càrritx). La seva presència en contexts d’hàbitat és excepcional (Can Roig Nou, Clariana, i Son Matge). Presenta dues perforacions en secció de “V” de 0,23 cm de diàmetre. La perforació de la esquerra (imatge) mostra un angle més inclinat que la de la dreta. Presenta exactament el mateix alçat que amplada mostrant una intencionalitat en la simetria de la forma. L’acabat es va aconseguir mitjançant un polit de tota la superfície, que tot i l’estat degradat de la superfície, encara es pot observar en algun punt. No presenta cap tipus de decoració o marques específiques.

Bibliografia