Imatge principal

Arxiu

Os amb marques localitzat a una sitja del carrer de l’Estrella

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: eina rectificadora de dents de falç.

Número: 6254-17.

Cronologia: segles XVI-XVII.

Material: os.

Dimensions: 16,8 cm de longitud i 3 cm d'amplada màxima.

Estat de conservació: bo.

Procedència: nucli històric de Manacor (part del reblert d’una sitja).

Descripció: Objecte elaborat sobre un fragment medial d’os llarg d’un gran ungulat (èquid o boví). Es tracta d’un instrument utilitzat com a encruia per picar la falç dentada. La superfície de l’os es troba allisada per aconseguir convertir les seves quatre cares en superfícies planes. Dues de les cares estan emprades ja que presenten les sèries característiques de petits triangles incisos disposats en línies rectes. En canvi, les altres dues es troben encara en un estadi inicial de desbastat, sense arribar a assolir superfícies planes, i no presenten traces d’ús. Presenta un petit fragment de ferro adherit, cosa que reforça el seu vincle amb treballs metal·lúrgics.

Context: Es va recuperar durant les excavacions municipals de l’any 2010 al centre històric de Manacor. En concret, formava part del reblert d’unasitja (núm. inv. 49) localitzada al carrer de l’Estrella, que es va datar entre els segles XVI i XVII a partir del seu repertori ceràmic. Es tracta d’un tipus d’utensili d’àmplia distribució a tota la Mediterrània des de l’antiguitat. El seu ús està documentat etnològicament fins ben entrat el segle XX.

Bibliografia

Bibliografia

AGUIRRE, Antxon; ETXEBERRIA, Francisco; HERRASTI, Lourdes (2004). «El yunque de hueso para afilar la hoz metálica dentada». Munibe, 56, p. 113-121.

BENCO, Nancy L.; ETTAHIRI, Ahmed; LOYET, Michelle (2002). «Worked bone tools: linking metal artisans and animal processors in medieval Islamic Morocco». Antiquity, 76, p. 447-457.

BELDIMAN, Corneliu (2012). «Around Black Sea in Antiquity: metalworking and skeletal technologies reflected by ancient bone and antler anvils discovered in Romania, Republic of Moldova and Ukraine». In BIAGINI, A.F.; HLIHOR, C.; CARTNEY, A. (ed.). Book of Proceedings. International Conference on EU and Black Sea Regions. Challenges and opportunities for a multilateral cooperation. EUBSR, May 3rd-5th, 2012, Bucharest, Romania. Bucarest: Mineo Giovanni Editore. P. 204-212.

BELDIMAN, Corneliu [et al.] (2011). «Skeletal technologies, metal-working and wheat harvesting: ancient bone and antler anvils for manufacturing saw-toothed iron sickles discovered in Romania». In BARON, J.; KUFEL-DIAKOWSKA, B. (ed.). Written in Bones. Studies on technological and social contexts of past faunal skeletal remains. Wroc?aw: Uniwersytet Wroc?awski, Instytut Archeologii. P. 173-186.

GÁL, Erika; BARTOSIEWICZ, László (2012). «A radiocarbon-dated bone anvil from the chora of Metaponto, southern Italy». Antiquity, 85 (331). També disponible en línia a: <http://antiquity.ac.uk/projgall/gal331/>

GRAU-SOLOGESTOA, Idoia (2012). «Agriculture and ironwork in the Middle Ages: new evidence of bone anvils in Spain». Munibe, 63, p. 305-319.

IRIGAY, Susana (2010). «Los yunques de hocero: unas piezas singulares en las colecciones del museo etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”». Terra Stellae, 2, p. 6-13.

MORENO-GARCÍA, Marta; PIMENTA, Carlos M.; RUAS, José Paulo (2005). «Safras em osso para picar foicinhas de gume serrilhado... a sua longa história». Revista Portuguesa de Arqueologia, 8, p. 571-627.

MORENO-GARCÍA, Marta [et al.] (2007). «The Signature of a Blacksmith on a Dromedary Bone from Islamic Seville (Spain)». Archaeofauna, 16, p. 193-202.

MICOL, Antoni; SALAS, Magdalena (2012). «Seguiment arqueològic en el centre de Manacor. Evidències de la trama urbana des d’època islàmica». A: RIERA, M. (coord.). IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, 1 i 2 d’octubre, 2010). Eivissa: Vessants, Arqueologia i Cultura SL. P. 187-191.