Imatge principal
Albert Carvajal

Arxiu

Escut de Manacor en pedra

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Escut de Manacor.

Número: 1093

Cronologia: Època Moderna (1573).

Mides: Longitud, 280mm. Amplària, 263mm. Gruix, 130mm.

Material: Pedra de Santanyí.

Estat de conservació: Peça sencera. Bon estat.

Procedència: Antiga Casa de la Vila.

Descripció: Escut amb orla de decoració vegetal que reprodueix una mà dreta amb el puny tancat que sosté i presenta a l'espectador un cor. No porta màniga. És l'únic escut conegut on foren esculpides dues petxines en recordança de sant Jaume, patró de Manacor.

Context: La peça va ser col·locada a la façana d'un edifici que devers 1570 els Jurats compraren per servir de Casa de la Vila. Es trobava situada a la plaça Reial, actualment plaça de la Constitució. Arran del procés desamortitzador (1835), l'immoble va ser desallotjat i les dependències municipals passaren al claustre de l'antic convent dominicà. Finalment, devers 1897 fou enderrocat i el solar serví per engrandir la plaça.

Bibliografia

Bibliografia

CARVAJAL, A. ; GOMILA, A. Ço és, una mà i un cor. Ajuntament de Manacor. Manacor. 2007.

FUSTER, G.: Història de Manacor . Lleonard Muntaner Editor. Palma. 2006.

MUSEU D'HISTÒRIA DE MANACOR:   Fa 80 anys que fem Història . Ajuntament de Manacor. Manacor. 2006.

RIERA, J.: Historia de Manacor. Siglo XIX. Segunda parte . Gràfiques Muntaner. Manacor. 2005.