Imatge principal

Arxiu

Tonell prehistòric de s’Hospitalet Vell.

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: tonell prehistòric de s’Hospitalet Vell.

Número: dipòsit del Museu de Mallorca. NIG 12213.

Cronologia: 1400-1100 aC aprox.

Mides: 355 mm d’amplada a l’altura de la boca; 680 mm d’alçada, i uns 28 mm de gruix.

Material: ceràmica.

Estat de conservació: restaurat, conserva el perfil complet.

Procedència: naveta de ponent de s’Hospitalet Vell.

Context: naveta d’habitació.

Descripció:

Base còncava d’unió contínua amb les parets del cos. Cos en forma de tonell de tipus troncocònic. Boca oberta i de perfil recte. Llavi de boca plana. Presenta tres solcs simètrics a la part superior de 2 mm d’ample i 9 mm de llarg.

Pasta amb calcita, modelat per colombins i cocció a superfície amb possible posició invertida de la peça.

La funció és desconeguda encara que l’ús com a gran contenidor pareix evident a partir de la seva forma de tonell. Alguns autors han plantejat un possible ús com a contenidor de transport marítim a causa de la seva freqüència a jaciments costaners com a s’Illot des Porros a Mallorca i cala Blanca a Menorca; no obstant això, aquestes propostes resten encara per ser confirmades.

Bibliografia

Bibliografia

Bibliografia:

PONS, Gabriel (1999). Anàlisi espacial del poblament al pretalaiòtic final i al talaiòtic I de Mallorca. Palma: Consell Insular de Mallorca. (Col·lecció la Deixa; 2)

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (1983). El poblado prehistórico de Hospitalet Vell (Manacor). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics. (Monuments de les Illes Balears; 1)

JJUAN, Gustau; PLANTALAMOR, Lluís. (1997). Memòria de les excavacions a la naveta de Cala Blanca (1986-1993). Maó. (Treballs del Museu de Menorca; 21)

HERNÀNDEZ, Jordi [et al.] (1998). «La necròpoli talaiòtica de S'Illot des Porros». Pyrenae, núm. 29.