Imatge principal
Enrique García Riaza

Arxiu

Làpida epigràfica de Son Peretó

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Inscripció funerària de l'antiguitat tardana del presbiterus Bassus.

Núm.: 5809

Mides: 45 cm d'alçada x 32 cm d'ample x 10 cm de gruix.

Cronologia : ss. V-VI dC.

Material: Pedra sorrenca.

Estat de conservació: Bon estat. Restaurat.

Descripció: Làpida de pedra sorrenca molt porosa, conservada en dos fragments. El text es disposa en set línies. Lletres irregulars de c. 3 cm d'alçada.

Transcripció:

(chrismon)

Hic re

quie[sc]it Bas(sus)

p(res)b(iter) s(an)c(ta)e ec(c)le

si(a)e Roman(a)e

depositus est

in pace Id(ibus) Aprilis

ind(ictione) pr(ima)

Traducció:

Aquí descansa Bassus, prevere de la Santa Església Romana. Va ser enterrat en pau, en els idus d'abril, de la indicció primera.

Procedència: Proximitats de la basílica de Son Peretó (Manacor).

Context: L'epígraf va ser trobat a l'àrea de necròpoli, al costat de la carretera Manacor-Artà. Corresponia a la tomba central d'un conjunt de tres, cobertes per un mosaic de 6 m. Al costat del cadàver es va trobar un petit recipient de vidre verdós.

Bibliografia

Bibliografia

F. Fita, "Nuevas inscripciones de Itálica y Manacor", Boletín de la Real Academia de la Historia, 64, 1914, 539-542.

E . Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Leipzig 1925-1931, núm. 1176.

A. Lambert, "Baléares", Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclesiastiques, 6, 1932, 364-379.

J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, 79, núm. 268.

C. Veny, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid 1965, 74-77, núm. 63; lám. 18, 51.

J. Amengual i Batle, Els orígens del cristianisme a les Balears , I-II, Palma 1991-1992, I, 368; 377-8; 437; 422.

R. Zucca, Insulae Baleares. Le isole Baleari sotto il dominio romano, Roma 1998, 249-250, núm. 29.