Imatge principal

Arxiu

Bora de copa de sigillata hispànica

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Bora de copa de sigillata hispànica. Forma 37 A

Nº de inventari: 5728

Marèria: Ceràmica

Mesures: Frag. màx: 16 cm dàm boca aprox.; 12 cm ampla x 10 cm alt.

Pes:

Conservació: Bon estat de conservació, tot i no trobar-se la peça completa

Cronología: Romà. Imperi. Finals de l’I i principis del II

Procedencia: Fons submarí Porto Cristo

Adquirid: Donació Eff-Servera

Data d’ingrés: 22-02-07

Situació topográfica: Magatzem arqueologia, 7.3.

Conservador:

Dades:
Tipològicament pertany a la categoria d’una copa, de cos globular.
Pasta de color beix i desgreixant fi.
Engalba exterior i interior de color ataronjada.
A les parets exteriors presenta 4 figures antropomorfes en posició de moviment o vall. Aquestes figures estan emmarcades per una banda inferior i dues superiors.
Els fragments tot i ser de la mateixa peça no enganxen entre si.
La presentació de la peça del mes s’ha centrat en una peça sigillata Hispànica trobada al port de Porto Cristo, Manacor. Aquesta presentació ha constat de tres parts:
• Origen i contextualització de les diferents terres sigillates al llarg de la Història: Itàlica, Gàl·lica, Hispànica i Nord Africana
• Caracterització de la peça del port de Porto Cristo, i quin fou el possible viatge d’arribada a Mallorca
• Treball d’experimentació duta a terme per Aldarq. Així com les problemàtiques que ha trobat l’esmentat projecte en la reproducció de les copes sigillates gàl·liques Dragendorff 27, exposades al Castell de Bellver, Palma. Aquesta part ha estat exposada amb una sèrie de vídeos de ceramistes actuals que treballen en el món de les sigillates.

Bibliografia

Bibliografia

ROCA ROUMENS, M. y FERNÁNDEZ GARCIA, M.I. (2005). Introducción al estudio de la cerámica romana: una breve guía de referencia. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. ISBN 84-9747-086-9.

BUSTAMANTE ALVÁREZ, M. La terra sigillata gálica e hispánica. Evidencias de algo más que una relación comercial. Revista del Seminario de Arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. ROMVLA 12-13, 2013-2014, págs.
561-581
ISSN: 1695-4076

SEBASTIÀ MUNAR, Ll. (2015). La intervenció arqueològica al derelicte romà de porto cristo (manacor, mallorca)
Projecte de difusió del patrimoni arqueològic subaquàtic a les illes balears, Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima(IBEAM)

https://www.youtube.com/channel/UCUjmtxFyAHPfyTRYpUgxD-g

https://www.youtube.com/watch?v=s_1fhFL6zgw

https://www.youtube.com/watch?v=znnwy6PizlQ

https://www.youtube.com/watch?v=ouhhoyH24P0

https://www.youtube.com/watch?v=DLkzuKeOlEE

http://blog.eracultura.com/2011/09/fabricacion-y-puesta-en-funcionamiento-deun-horno-romano/

https://www.youtube.com/watch?v=DLkzuKeOlEE