Imatge principal

Arxiu

Gerret funerari ceràmic

Data publicació


Descripció

 

Nom de la peça : gerret funerari ceràmic.

Número: 6125-37.

Cronologia: s. vi-vii dC.

Taller: nord d’Àfrica.

Material: fang cuit amb engalba externa.

Dimensions: 2,8 cm diàm. boca; 10,8 cm alt; 4,1 cm diàm. base.

Estat de conservació: bo. Manca ansa. Restaurat (2008).

Procedència: excavacions programades del Museu d'Història de Manacor. 1a campanya 2n projecte trianual.

Descripció: gerreta de ceràmica africana de cuina comuna, piriforme amb la base plana. Presenta un coll recte i engruixit, amb la vora lleugerament exvasada i el llavi arrodonit. Originàriament tenia una ansa de la qual només es conserva l'arrencament, que parteix de la zona inferior de la boca. Té la pasta de color beix molt porosa recoberta per una engalba de color blanquinosa.

 La gerreta estava dins la tomba de l'enterrament 2008-8 devora del crani. Aquestes gerretes s'associen amb els aliments del refrigerium o amb perfums, però també amb l'aigua i el vi per oferir a la missa, o amb l'aigua i els olis beneïts relacionats a vegades amb el baptisme i, a vegades, vinculats al ritual de la unció dels cossos difunts. En altres ocasions també s'associat amb el poder curatiu i salvador del seu contingut, relacionat amb l'esperança de la resurrecció. Cal fer notar que en els àmbits bizantí, balear, hispà i italià, aquests gerrets o gerretes solen ser de producció nord-africana.

 Tant el crani com la gerreta descansaven damunt un llit d’argiles taronges molt fines i homogènies (UE 306), a manera de coixinet d’uns 40 cm de llargada i 4 cm de gruixa. La fossa de la tomba (UE 348) era en forma de banyera amb els extrems arrodonits de 2,17 m de llargada i fins a 1 m d’amplada màxima. La seva fondària era d’uns 50 cm, amb una reculada a 10 cm de profunditat.

Tipologia: tipus 3, subtipus F (Román 2002-2003).

Investigador: Julio Miguel Román Punzón

Bibliografia

Bibliografia

Riera, M.; Cau, M.; Salas, M. (2012). Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià. Consell de Mallorca.

Román, J. M. (2002-2003). «Jarritos funerarios en las necrópolis rurales tardoantiguas (s. IV-VIII d.C.) de la provincia de Granada». CVDAS, Revista de Arqueología e Historia 3-4, p. 103-118. Andújar.