Imatge principal
Beatriz Palomar

Arxiu

Vaset ceràmic del jaciment prehistòric de Sa Ferradura

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: vaset de ceràmica fet a mà procedent del jaciment arqueològic de sa Ferradura (Porto Cristo).

Número: 6288-1.

Dimensions: ø boca: 3,3 cm / ø base: 2 cm / altura: 2,2 cm.

Material: ceràmica (argila i calcita com a desgreixant).

Estat de conservació: superfície de les parets lleugerament erosionada. Ha perdut l'agafador que tenia molt a prop de la boca, així com la superfície del llavi.

Procedència: jaciment arqueològic de sa Ferradura (Porto Cristo). Excavació programada del Museu d'Història de Manacor (campanya 2013). Projecte Entre Illes.

Descripció: vas troncocònic de petites dimensions amb base plana. Originàriament tenia un agafador de tipus monyó situat molt a prop de la boca del qual només resta la part adherida a la paret. El llavi també s'ha perdut però pels paral·lels que coneixem d'altres jaciments devia ser arrodonit. La pasta és de color gris beix i presenta abundants fragments de calcita, i a la superfície de la paret externa presenta tons més negrosos.

Observacions: les característiques de la pasta i les parets indiquen que, per a la seva manufactura, s'emprà argila a la qual afegiren petits fragments de calcita triturada que actuà com a desgreixant. La cocció es produí en un entorn obert i en contacte directe amb el combustible, tal i com indica la taca negra de la paret. Molt possiblement la peça fou cuita en una de les nombroses foganyes que es trobaren durant l'excavació i que estaven situades en un espai a l'aire lliure.

Aquest tipus de vasets apareix a diversos jaciments de Mallorca datats en un moment de transició entre finals de l'època dels navetiformes i inicis del talaiòtic, entre els segles xi i ix abans de la nostra era.

Bibliografia

Bibliografia

ANDREU, G. [et al.] (2007). «El desarrollo de la alfarería prehistórica en Menorca: una primera aproximación». A: L'Arqueologia a Menorca: eina per al coneixement del passat. Maó: Consell Insular de Menorca. (Llibres del Patrimoni Històric i Cultural), p. 125-141.

ANGLADA, M. [et al.] (2013). «Resultats preliminars del Projecte Entre Illes: el cas dels jaciments de sa Ferradura (Manacor) i Cala Morell (Ciutadella)». A: V Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears (Palma, 28 a 30 de setembre de 2012). Palma: Edicions Documenta Balear. P. 51-58.

LULL, V. [et al.] (2008). Cerámica Talayótica. La producción alfarera mallorquina entre ca. 900 y 550 antes de nuestra era. Barcelona: Edicions Bellaterra. (Col·lecció d'Arqueoecologia Social Mediterrània; 1).