Imatge principal
Jaume Garcia Rosselló

Arxiu

Urna funerària d'enterrament

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Urna de cos globular i coll acampanat

Cronologia: Segles VI a.C. - I d.C.

Mides: dàm. boca: 20,5 cm; dàm. base: 12 cm; alçada: 30 cm

Material: Ceràmica

Descripció: Urna de base plana, roma amb fons pla. La unió entre la base i el cos és en angle. El cos que, és globular,   resulta de la juxtaposició d'un troncocon i un ovoide. El coll té un desenvolupament pronunciat amb una vora divergent recta i un llavi rodó. La decoració consisteix en una banda circular amb mamelló central a cada costat. Ocasionalment poden ser recobertes per una engalba incolora o vermellosa. El color de la pasta varia entre beig, negre i ataronjat i mostra un aspecte molt porós i irregular com a conseqüència de la presència d'abundants inclusions vegetals en la pasta.

Procedència: Desconeguda.  

Col·lecció: Mn. Joan Aguiló (1926)

Context: És un dels tipus ceràmics més ben estudiats de la protohistòria mallorquina, a més de presentar una amplia difusió a l'illa de Mallorca. És una producció indígena que s'enquadra dins el talaiòtic final. Aquestes urnes apareixen en contextos tant funeraris com d'hàbitat, encara que abunden molt més en el primer cas. Encara que probablement tenien una funció múltiple, està demostrat el seu ús com a contenidors funeraris. L'únic estudi tipològic existent és el de B. Pons (1985), encara que aquest tipus d'urnes ha estat documentat al jaciment de Cas Santamarier (Rosselló-Bordoy i Guerrero, 1983), Son Maimó (Veny, 1977; Amorós 1974) o Son Ferrer (Garcias i Gloaguen, 2003).

Bibliografia

Bibliografia

AMORÓS, L. (1974): "La cueva sepulcral prerromana de Son Maimó en el término municipal de Petra (Mallorca). Prehistoria y arqueología de las Islas Baleares." VI Symposium de Prehistoria Peninsular. Barcelona.

GARCIAS, P.; GLOAGEN. E. (2003): "Los enterramientos infantiles en el túmulo de Son Ferrer (Calvià, Mallorca): Una primera aproximación". Mayurqa , 29.

PONS, B. (1985): "Estudi de les ceràmiques indígenes del periode talaiòtic final". Memòria de Llicenciatura. Universitat de les Illes Balears.

ROSSELLÓ-BORDOY, G; GUERRERO, V.M. (1983): "La Necrópolis infantil de Cas Santamarier (Son Oms)." Noticiario Arqueológico Hispánico , 15.

VENY, C. (1977): "Apuntes complementarios sobre la cueva de la edad de hierro de Son Maimó, Petra. (Mallorca)". Trabajos de Prehistoria , 34