Imatge principal

Arxiu

Plat de ceràmica roig pompeià R-POMP 33 amb inscripció

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Plat de ceràmica roig pompeià R-POMP 33 amb inscripció

Nº de inventari: 21

Marèria: ceràmica

Mesures: 0'29 m. diàm. base; 0'36 m. diàm. boca; 0'062 m. alt.

Conservació: Restaurat

Cronología: Segle I dC.

Procedencia: Fons submarí de Porto Cristo

Adquirid: Donació Sebastià Balaguer

Data d’ingrés: 17-06-1981

Situació topográfica: Sala romana, vitrina 2

Conservador: E. Castaño, L. Cifo (2009)

Dades

Plat de ceràmica de base plana, parets còncaves i llavi amb inflecció interna recobert a l'interior amb un vernís antiadherent. També a l'interior presenta decoracions incises circulars concèntriques. A la base el grafit postcotura amb les lletres C V incises a la superfície de la peça.

Per la cronologia de la peça i pel grafit, que sens dubte ens indica que estam davant una peça en ús i no davant una mercaderia transportada per a ser venuda, podria tractar-se de part de l'utillatge de la cuina d'una nau que hagués fet escala al port natural de Cala Manacor.

Bibliografia

Bibliografia

AQUILUÉ, X. et al., 1984. El fòrum romà d’Empúries. Barcelona: ISBN 84-85060-57-1.

CASAS I GENOVER, J., 1990. Ceràmiques comunes i de producció local d’època romana.

Girona: Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona. ISBN 8450598672.

PY, M., ADROHER, A.M. i RAYNAUD, C., 1993. Dictionnaire des céramiques antiques en

Méditerranée nord- occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan
). Francia:

Centre de documentation archeologique regional. ISBN 0996-6900.

TORRES ORELL, F., 2001. Els materials subaquàtics del Museu de Manacor. A: , VIè

Congrés de la Societat Arqueològica Lul·liana. El Nostre Patrimoni Marítim
.

Palma: p. 309-324.