Imatge principal
Miquel Àngel Capellà

Arxiu

Plat de Can Puerto

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: Plat gran.

Núm.: 3676

Taller: Mallorca.

Cronologia: primer terç del segle XIX.

Mides: 110 mm ø de base x 66 mm d'alt x 300 mm Ø de boca.

Material: Fang tornejat, cuit i vidriat.

Procedència: Can Puerto, casal de Manacor reformat el 1817.

Descripció: Plat amb base de repeu anular, parets convexes divergents i vora arrodonida. La pasta presenta un color gris denotatiu d'una cocció reductora. La superfície va recoberta d'un vidrat de color verd, amb algunes taques de color marró disposades de manera aleatòria.

Context: Es tracta d'una producció ceràmica produïda a l'illa de Mallorca   que no ha captat l'interès dels investigadors. Aquest factor es deu bàsicament a la simplicitat tècnica i decorativa que la caracteritzen. Els pocs exemplars publicats i estudiats corresponen a col·leccions d'àmbit conventual. Aquesta sèrie s'elaborà aproximadament entre 1700 i el primer terç o primera meitat del segle XIX, segons el que es pot deduir de les escasses referències documentals amb què comptam.

Bibliografia

Bibliografia

GONZÁLEZ GONZALO, Elvira: "El conjunt ceràmic de les Caputxines", La Ceràmica al Món Conventual. Monestir de la Puríssima Concepció. Palma, Monestir de la Puríssima, 1998, 30-43.

LLABRÉS RAMIS, Juan: La cerámica popular en Mallorca. Aportación al estudio de la misma en los últimos cinco siglos, Palma, Museu de la Porciúncula, 1977.

ROSSELLÓ BORDOY, Guillem; COLL TOMÀS, Baltasar: Ceràmica popular a les Balears, Palma de Mallorca, Institut Balear de Disseny, 1997.