Imatge principal
Vas de s’Hospitalet del s. II a. de la n. e.

Arxiu

Vas de s’Hospitalet del s. II a. de la n. e.

Data publicació


Descripció

Nom de la peça: vas de ceràmica fet a mà procedent del jaciment arqueològic de S'Hospitalet Vell (Manacor), campanya d'excavacions de 2014.

Número: 6292-9.

Dimensions: ø boca: 18,5 cm / ø base: 8 cm / altura: 12 cm.

Material: fang cuit (matriu: argila / desgreixant: calcita i vegetal).

Estat de conservació: superfície de les parets lleugerament erosionada però molt bona conservació de tot el perfil.

Procedència: jaciment arqueològic de s'Hospitalet Vell (Manacor). Excavació programada del Museu d'Història de Manacor (campanya 2014).

Cronologia: finals s. III fins a s. I a.C.

Descripció: vas troncocònic de parets corbades amb base talonada de fons pla i vora amb llavi pla. Originàriament tenia dues nanses, però només en conserva una, a la part superior del cos. És de forma pseudocircular amb apèndix inferior que recorda el perfil del cap d'un ocell. Just a la banda oposada i a la mateixa altura presenta l'arrancament de la nansa perduda.

Observacions: la superfície ha perdut part del brunyit originari i presenta taques de color fosc causades pel contacte de la peça amb el combustible durant la cocció. La pasta presenta el sandvitx característic de les coccions reductores amb final oxidant: de color marró ataronjat als exteriors i negra a l'interior. Presenta abundants fragments de calcita triturada i de restes vegetals emprats com a desgreixants.

Aquest tipus de vasos és habitual en contextos del segle II abans de la nostra era, i constitueix una de les formes típiques de l'aixovar de factura local anterior a la colonització romana.

Bibliografia

Bibliografia

AQUILUÉ, X. et al., 1984. El fòrum romà d’Empúries. Barcelona: ISBN 84-85060-57-1.

CASAS I GENOVER, J., 1990. Ceràmiques comunes i de producció local d’època romana.

Girona: Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona. ISBN 8450598672.

PY, M., ADROHER, A.M. i RAYNAUD, C., 1993. Dictionnaire des céramiques antiques en

Méditerranée nord- occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan
). Francia:

Centre de documentation archeologique regional. ISBN 0996-6900.

TORRES ORELL, F., 2001. Els materials subaquàtics del Museu de Manacor. A: , VIè

Congrés de la Societat Arqueològica Lul·liana. El Nostre Patrimoni Marítim
.

Palma: p. 309-324.