Imatge principal
Albert Carvajal

Archive

Bombo per a rifes que emprava l’Ajuntament

Data publicació


Description

Nom de la peça: Bombo per a sorteig de quintos i rifes.

Número: 3223.

Cronologia: Contemporani. Segona meitat del segle XX.

Dimensions: 86 cm alt, 60 cm ample a base, 48'5 cm fons a base.

Material: Fusta, ferro llautó, pintura.

Estat de conservació: Restaurat l’any 2004 per Joana M. Melis.

Procedència: Ajuntament de Manacor.

Descripció:

Bombo de fusta i metall que s'emprà durant els sorteigs dels quintos els darrers anys del segle xix i les primeres dècades del xx, tal vegada fins al 1924. Posteriorment, s’usà en les rifes d’animals que l’Ajuntament promovia per al sosteniment de l’antic hospital i hospici de la vila (per a Pasqua, la fira de setembre i Nadal). Es degué arraconar després de 1948, data de construcció del nou hospital local, situat a la carretera de Manacor a Artà.

Observacions:

Va formar part de l'exposició "Setmana Santa, tradició i religiositat popular" al Museu d'Història de Manacor, torre dels Enagistes, de 12 de febrer a 20 de març de 2005.

L'any 2013 aquest objecte va passar a formar part de la secció etnogràfica del molí d'en Fraret.

Bibliography

Bibliografia

DALMAU, Antonio (1946). Las antiguas rifas barcelonesas: su origen, esplendor y desaparición. Barcelona: Ediciones Librería Milla.- CRESPO, JOSE A. (2009). Reclutamiento y servicio militar en España desde sus orígenes hasta nuestros días. Madrid: Autor-Editor.