Imatge principal
Catalina Fullana Pizà

Archiv

Unitat de mesura agrària: hectolitre

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: Mesura de volum d’àrids. Capacitat per a un hectolitre.

Número: 1587.

Cronologia: Època contemporània. Segurament entre la darrera dècada del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

Mides: 0,73 m d’altura total (55,5 cm d'alçada sense cames) i 0,53 m de diàmetre.

Material: Fusta i ferro.

Estat de conservació: Restaurat l’any 2009.

Procedència: Desconeguda. Podria haver estat adquirida per l’Ajuntament de Manacor entre final del segle XIX i principi del XX (Llei de peses i mesures de 1892, article 8).

Descripció: Contenidor cilíndric amb capacitat per a un hectolitre. És de fusta, reforçat amb làmines de ferro. Se sosté damunt tres cames de fusta folrades de ferro. A la part exterior de la boca té una petita corona gravada sobre la fusta, més avall apareix en vertical la paraula “HECTOLITRO” en lletres negres, i encara més avall un petit segell, també en lletres negres, que segurament correspon a la marca de fàbrica.

Context: Es tracta d’una de les unitats de mesura que es començaren a fabricar relacionades amb la implantació del sistema mètric decimal a partir de 1879 a França, i que després s’anà adoptant a altres estats. A Espanya, el nou sistema de peses i mesures es va legislar per primera vegada el 1849, encara que no se’n començà a estendre l’ús fins a la darrera dècada del mateix segle amb la nova llei de peses i mesures de 1892, que n’establia l’obligatorietat.

Aquesta peça es feia servir per a mesurar sòlids, concretament productes agraris, especialment gra de blat, llegums o fruites, com les ametles, en el cas de Mallorca. Va tenir un ús limitat ja que, a pesar de l’oficialitat de les mesures del Sistema Mètric Decimal, popularment se seguia fent servir la barcella, i posteriorment s’han fet servir altres sistemes més moderns i mecanitzats per a mesurar les collites.

Literaturverzeichnis

Bibliografia

CAPE, Horacio. A: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 65. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1998.

GARCÍA, José. La unificación de los pesos y medidas en España durante el siglo XIX. Los proyectos para la reforma e introducción del sistema métrico decimal. Tesi doctoral dirigida pel Dr. Antonio Ten Ros. València: Universitat de València, Departament d’Història de la Ciència i Documentació, Facultat de Ciències Físiques, 1997. 2 vol. 635 + 292 p. [en xarxa]

LOPEZ BONET, J.F. "Metrología de Mallorca". A: Estudis Baleàrics, núm. 28, p. 59-72. Palma de Mallorca, 1988.

PUENTE FELIZ, Gustavo. El Sistema Métrico Decimal. Su importancia e implantación en España, p. 96 a 121. [en xarxa]

SEVILLANO COLOM, F. "Pesos y medidas en Mallorca desde el siglo XIII al siglo XIX". A: Mayurqa. Miscelánea de estudios humanisticos, núm. 12, p. 67-86. Palma de Mallorca, 1974.

Consulta museus:

Museu de la Ciutat de València: www.valencia.es/ayuntamiento/cultura.nsf

Museu etnològic de Grandas de Salime: www.museodegrandas.com

Museo del traje: museodeltraje.mcu.es