Educació

El Museu d'Història de Manacor disposa de tota una sèrie d’'activitats que pretenen satisfer les necessitats i la curiositat dels visitants. Per a nosaltres, l'educació suposa una eina per donar suport als professionals d’aquest sector.

Així a través de les col·leccions del Museu es vol aprofundir en aspectes que són poc tractats dins l'aula i que necessiten d'un punt de vista diferent. Els tallers i visites que proposam són activitats que estan adreçats preferentment als grups escolars. Per això, necessitam l'ajut del professor per despertar el seu interès i informar-los abans de la visita, per participar de manera activa durant la visita i per fer-los reflexionar després de la visita.

Una vegada finalitzada l'activitat es passa un full d'avaluació en els professors destinat a conèixer de quina manera s'’han assimilat els continguts i si l'experiència ha estat satisfactòria.

Per sol·licitar qualsevol activitat heu d'omplir el formulari de visites d'aquesta secció. 

Esperam que gaudiu d’aquestes activitats!