Imatge principal
Miquel Àngel Capellà

Archiv

Copa de vidre d'època medieval

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: Fragment de copa.

Número: 6241-1.

Cronologia: Segle XVII.

Mides: Dàm. Aprox.: 10 cm.; alçada conservada: 11,5 cm.

Material: Vidre bufat.

Estat de conservació: Restaurada (2011).

Procedència: Catalunya.

Descripció: Restes del peu cònic, fust cilíndric buit, contenidor hemisfèric aplanat de vora oberta.

Context: La peça s'ha d'adscriure a les produccions vidrieres de l'època moderna, en especial al focus català, sense que es pugui excloure una fabricació mallorquina. El tipus s'adapta als esquemes formals i tècnics venecians.

Aquesta peça es va localitzar durant el seguiment arqueològic realitzat en el centre històric de Manacor l’any 2010. Prové de la sitja 28 que es troba en el carrer Estrella.

Literaturverzeichnis

Bibliografia

CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel, El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII, tesi doctoral, Palma, Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 2009.

CARRERAS I BARREDA, Jordi, "Els vidres catalans à la Façon de Venise del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona (segles XVI-XVII)", a CARRERAS, Teresa; DOMÈNECH, Ignasi, I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre. Actes, Monografies 1, Barcelona, Museu d'Arqueologia de Catalunya, 2001, 143-153.

CARRERAS ROSSELL, Teresa; DOMÈNECH VIVES, Ignasi, Museu Cau Ferrat. La col·lecció de vidre, Sitges, Consorci del Patrimoni de Siges, 2003, p. 97-99.

GUDIOL RICART, Josep, Els vidres catalans, Barcelona, Alpha, 1936.