Sala romana

Notes de veu

Sala romana
La cultura romana
El comerç i la nova economia

Els romans coneixien Mallorca i Menorca com les Baliares, mentre Eivissa i Formentera eren les Pityusae. Els habitants d'aquestes darreres, colons fenicis i després púnics, foren durant segles el principal nexe d'unió dels balears amb l'exterior, i de fet contribuïren a donar a conèixer als romans la realitat interna de les Baliares. L'altra gran font d’informació sobre les illes eren els escrits dels autors grecs, com Diodor de Sicília (segle i aC):

Just enfront d'Ibèria hi ha unes altres illes anomenades Gimnèsies pels hel·lens, perquè els habitants viuen nus de vestit a l'estació de l'estiu, però pels nadius i pels romans són anomenades "balearídes" perquè llancen amb més habilitat que tots els homes pedres grosses amb les fones. [...] Ambdues illes tenen una bona terra productiva i un nombre d'habitants superior als trenta mil. Dels productes de la terra per a l'alimentació no produeixen gens de vi. Per això també són tots ells en desmesura enclins al vi, pel fet que a casa seva escasseja. [Diod. Sic. 5, 17]

Quan Roma, que estenia el seu poder per tota la península Itàlica, a principi del segle iii aC arribà a Sicília, es topà amb els cartaginesos amb intencions semblants. Una sèrie d'enfrontaments entre els dos culminaren amb la derrota cartaginesa a la Segona Guerra Púnica (218-202 aC). Els romans controlaren la península Ibèrica i l’organitzaren com a província romana. No obstant això, les illes no foren focus de la seva atenció directa fins molt després.  Romangueren com un territori marginal dins les campanyes dels romans fins al 123 aC, data de la conquesta de les Baliares.

A partir d'aquest moment van arribant nous colons i s’adopten costums itàlics a les Baliares, però això no succeeix d'una forma ràpida. Així, a Manacor podem trobar nuclis indígenes habitats en plena època romana, com per exemple el poblat de s'Hospitalet Vell, i també assentaments romans de nova planta, com la vil·la romana del turó des pou de Son Joan Jaume. Aquest darrer cas exemplifica la implantació d'un nou model econòmic i també l'assentament de població immigrada de costums plenament romans.

Gran part del material exposat en aquesta sala prové del derelicte de les llumetes que està en el fons marí de Porto Cristo.

Notes de veu

Sala romana
La cultura romana
El comerç i la nova economia


Vols llegir més?