Sala romana

Notes de veu

Introducció a la sala romana - fonts d'informació, conquesta, convivència
Vols saber més? El comerç i la nova economia
La cultura romana

Els romans coneixien Mallorca i Menorca com les Baliares, i Eivissa i Formentera com les Pityusae. Els habitants de les Pityusae, primer colons fenicis i després carteginesos, van ser durant segles el principal punt d'unió dels illencs amb l'exterior. De fet, ells van contribuir a donar a conèixer les Baliares als romans. 

L'altra font d’informació sobre les illes eren els escrits dels autors grecs, com Diodor de Sicília (segle I aC):

«Just enfront d'Ibèria hi ha unes altres illes anomenades Gimnèsies pels hel·lens perquè els habitants viuen nus de vestit a l'estació de l'estiu, però pels nadius i pels romans són anomenades "balearídes" perquè llancen amb més habilitat que tots els homes pedres grosses amb les fones. [...] Ambdues illes tenen una bona terra productiva i un nombre d'habitants superior als trenta mil. Dels productes de la terra per a l'alimentació no produeixen gens de vi. Per això també són tots ells en desmesura enclins al vi, pel fet que a casa seva escasseja.» [Diod. Sic. 5, 17]

Quan els romans van arribar a Sicília a principi del segle III aC, es van topar amb els cartaginesos que tenien intencions semblants: estendre el seu poder per tot el Mediterrani. Després de diversos enfrontaments entre les dues potències, els romans van derrotar els cartaginesos a la Segona Guerra Púnica (218-202 aC). Els romans van passar a controlar la península Ibèrica i la van organitzar com a província romana. Les illes, però, van quedar fora del seu domini fins a l’any 123 aC, quan els romans van conquerir les Baliares.

 

 

A partir d'aquest moment van arribar colons romans a les illes i la població local va tenir contacte per primera vegada amb els nous costums romans, com l’escriptura i la moneda. Durant molts segles, però, van conviure les dues poblacions: la local i la romana. Així, en plena època romana, a Manacor hi havia poblats indígenes, com el de s’Hospitalet Vell, i també nous assentaments romans, com la vil·la romana del turó des pou de Son Joan Jaume. 

Gran part del material exposat en aquesta sala prové del vaixell romà carregat amb llànties i altres productes, enfonsat el segle I dC a Porto Cristo. Aquest vaixell es coneix com el “vaixell de ses llumetes”.

Vols llegir més?

Notes de veu

Introducció a la sala romana - fonts d'informació, conquesta, convivència
Vols saber més? El comerç i la nova economia
La cultura romana