Sala islàmica

Notes de veu

Sala islàmica
Làpida funerària de Sulaymān ibn Mansūr
La conquesta

A final del segle ix els musulmans controlaven gairebé tota la Mediterrània. Durant aquests segles, les Illes Balears semblen haver estat oblidades per les principals potències: Bizanci, l’Islam i el regne Carolingi. Però la seva posició estratègica dins la mar Mediterrània les faran ser objecte de diferents ràtzies que en propiciaran la conquesta per l’emirat de Còrdova entre el 902 i el 903. D’aquesta manera, les anomenades Illes Orientals s’integren com a part d’al-Àndalus, amb una estructura administrativa pròpia, dins la qual Manacor destaca per ser el districte més gran de tot Mayurqa.

La migració pagesa berber i àrab es degué produir de manera compacta i no es perllongà molt en el temps. Els assentaments més antics documentats corresponen a poc després de la conquesta del 902. Trobam restes d’època califal i una gran homogeneïtat a l’hora de triar les zones de residència i els espais de conreu. El poblat prehistòric de s’Hospitalet Vell fou reocupat pels pagesos andalusins poc temps després de la reincorporació de les Illes Balears a l’estat cordovès. Es tracta, doncs, d’un dels assentaments rurals andalusins més antics documentat a les Balears. Això implica que la islamització de l’illa no es va iniciar només a la madīna, sinó que el poblament rural tengué gran importància.

Notes de veu

Sala islàmica
Làpida funerària de Sulaymān ibn Mansūr
La conquesta


Vols llegir més?