Sala d'antiguitat tardana

Notes de veu

Sala d'antiguitat tardana
El Territori de Manacor entre els segles V i VIII
Les basíliques i els edificis baptismals de Manacor
Els habitatges i l'alimentació
El món funerari

El descobriment oficial, l’any 1912, del jaciment de Son Peretó es deu a la figura de J. Aguiló, que es va inspirar en les feines exitoses que pocs anys abans havien permès deixar al descobert la basílica de sa Carroja, el seu baptisteri i altres edificacions. Aquelles tasques li permeteren, sobretot, descobrir tota la basílica de Son Peretó i un edifici baptismal, i també anar recuperant una important col·lecció de mosaics i nombrosos materials arqueològics que foren l’espurna de l’actual Museu d’Història de Manacor.

A principi del segle v la societat mallorquina es trobava completament romanitzada. Políticament, les Balears començaren la cinquena centúria com una província encara dins l’Imperi romà. Això, però, va canviar l’any 455, moment en què foren incorporades al regne vàndal del nord d’Àfrica. Entre els anys 533 i 534, l’Imperi bizantí va conquerir el regne vàndal, i les Balears tornaren a quedar sotmeses a l’Estat mediterrani més poderós de l’època. Eren uns anys de canvis importants, causats fonamentalment per l’ensorrament de l’Estat romà i del seu poder de recaptació.

Durant el segle vii un nou poder, l’islàmic, va irrompre en gran part de la Mediterrània. La primera ràtzia documentada dels musulmans a les Illes Balears és de l’any 707, però la conquesta islàmica definitiva no es produí fins a l’inici del segle x dC.

Notes de veu

Sala d'antiguitat tardana
El Territori de Manacor entre els segles V i VIII
Les basíliques i els edificis baptismals de Manacor
Els habitatges i l'alimentació
El món funerari


Vols llegir més?