Sala de prehistòria

Notes de veu

Sala de prehistòria
Manacor antes de los humanos
Como era la vegetación
Los primeros pobladores
Cultura de las navetas
El talayótico. El inicio de un nuevo periodo (1100 - 600 a. C)
Objetos de metal
El aprovechamiento de los animales y la agricultura
El paisaje y la vegetación
Comparativa de huesos y punzones
Objetos de piedra
El talayótico final o posttalayótico (s.VI - I a.C)
Las creencias y el mundo de los muertos
Preguntas frecuentes
Glosario

Manacor abans dels humans 

Com era la fauna?

L’època de gel o de les glaciacions es va iniciar ara fa 2,6 milions d’anys. D’aquesta època trobam el famós Myotragus, una cabra petita que vivia a les illes de Mallorca i Menorca. 

El Myotragus balearicus era un mamífer herbívor amb les potes molt curtes que li dificultaven el moviment. Tenia els ulls al davant, al contrari que els herbívors actuals que tenen els ulls als costats. A la mandíbula inferior hi destacaven dues dents incisives de creixement continu, com els rosegadors.

Encara no se sap per què es va extingir i si va arribar a conviure amb els humans. A Manacor han aparegut restes d’aquesta cabra a diferents jaciments: la cova del Moro, la cova Genovesa i cala Morlanda, entre d’altres.

Els jaciments de la cova de s’Ònix, cova d’en Rafelino i cala Morlanda han tingut un paper important per estudiar la fauna que hi havia a les illes abans que arribessin els primers humans.  

Com era la vegetació?

Fa uns 10.000 anys, el clima de les illes era més humit i menys estacional que l’actual. La vegetació s’havia adaptat a aquestes condicions ambientals. A Mallorca i Menorca el paisatge estava dominat per boixos i avellaners, i roures a les zones més favorables. A prop del mar hi havia boscos de savinars, ginestes bordes i pins. Però el canvi climàtic que va afectar tota la Mediterrània fa uns 5.000 ‒ 4.000 anys va provocar un clima més sec i un canvi en la vegetació: els arbres van donar lloc a arbustos, com màquies i garrigues. 

Vols llegir més?

Notes de veu

Sala de prehistòria
Manacor antes de los humanos
Como era la vegetación
Los primeros pobladores
Cultura de las navetas
El talayótico. El inicio de un nuevo periodo (1100 - 600 a. C)
Objetos de metal
El aprovechamiento de los animales y la agricultura
El paisaje y la vegetación
Comparativa de huesos y punzones
Objetos de piedra
El talayótico final o posttalayótico (s.VI - I a.C)
Las creencias y el mundo de los muertos
Preguntas frecuentes
Glosario