Sala medieval cristiana

Manacor: creació d’un poble

Quan Jaume I conquereix Mallorca,

entrega les terres de Manacor a Nunó Sanç

que era el comte de Rosselló.

Així queda registrat a un llibre

titulat la Remembrança de l’any 1238.

Quan Nunó Sanç mor deixa les seves terres

al seu nebot Jaume I.

En l’àmbit religiós,

Mallorca es divideix en diferents parròquies.

L’any 1248, el papa Innocenci IV 
estableix la parròquia de Santa Maria de Manacor.

 

 


El 1315, el rei Sanç I crea

el primer govern local de Manacor.

En aquells moments s’anomenava universitat

enlloc d’ajuntament.

Aquest govern està format per:

  • Òrgan executiu: 4 persones anomenats jurats

Són els encarregats de fer complir les normes.

  • Consell: està format per representants de diversos grups.

Per exemple, els pagesos o els menestrals

que són els que tenien oficis com ferrers o fusters.

  • Funcionaris:
    • Batlle: és l’encarregat d’administrar justícia

i tenia diferents ajudants anomenats saigs.

  • Mostassaf: és l’encarregat de controlar els preus, el pes, les mesures i la qualitat dels articles en venda.
  • Clavari: és el tresorer.

És la persona que controla els doblers

que entren i surten del govern de Manacor.

  • Escrivà reial: és l’encarregat d’escriure

tots els documents del govern de Manacor.

Vols llegir més?