Col·lecció d'arqueologia

Notes de veu

Col·lecció musivària
Col·lecció de ceràmica
Col·lecció de numismàtica
Col·lecció de metalls
Col·lecció escultòrica

És l’arrel del propi Museu d’Història de Manacor i la col·lecció més nombrosa, iniciada per Mn. Aguiló. Té el seu origen en les excavacions que realitzava Mn. Aguiló i en material que alguns veïns de Manacor trobaven llaurant les terres.

Aquesta col·lecció es pot dividir en 5 seccions diferents:

Notes de veu

Col·lecció musivària
Col·lecció de ceràmica
Col·lecció de numismàtica
Col·lecció de metalls
Col·lecció escultòrica