Col·lecció d’arqueologia industrial

Notes de veu

Col·lecció d’arqueologia industrial

A la fi del segle xix i principi del xx Manacor va desenvolupar un teixit industrial basat principalment en el sector de la fusta. També hi havia indústries relacionades amb el sector agroalimentari i en menor mesura alguns tallers dedicats als metalls, la fabricació de perles, la construcció i el tèxtil.

La majoria d’aquests tallers o petites “fàbriques” han desaparegut en l’actualitat. El Museu ha rebut algunes donacions relacionades amb aquesta activitat industrial tan característica de Manacor al segle passat i que mostra la identitat del municipi.

Així, tenim dues grans donacions de tallers de fusta: l’any 2014 Olivera Mallorquina va donar una col·lecció d’eines i màquines de fuster del primer quart del s. xx de diverses fusteries de Manacor; i el 2015 Llorenç Julve va donar una col·lecció d'eines de fuster del taller d’en Julià Duran de la primera meitat del s. xx.

Vols llegir més?

Notes de veu

Col·lecció d’arqueologia industrial