Col·lecció d'etnografia

Notes de veu

Col·lecció d'etnografia

En els anys 80 i 90 es varen fer donacions de diferents eines de fora vila.

Una de les col·leccions més importants és la de l’amo Antoni Duro, una compra de material etnogràfic. L’any 2006 es va fer una donació molt important, que ha conformat la col·lecció Pascual Frau.

Aquesta col·lecció està formada per tres tipus d’elements diferenciats:

  1. Objectes en desús procedents d’oficis antics.
  2. Objectes relacionats amb la casa i la vida quotidiana dels manacorins i dels mallorquins.
  3. Objectes directament relacionats amb la història social de Manacor.

L’any 2012 es va inaugurar la secció d’etnografia del Museu d’Història de  Manacor. La seu d’aquesta secció està situada en el molí d’en Fraret, un molí fariner del segle xviii de tipologia molt comuna a Manacor. Des de la inauguració, la secció d’etnografia compta amb una exposició permanent anomenada el Cicle de la vida.

Notes de veu

Col·lecció d'etnografia