Imatge principal
Mà de molí de sa Ferradura

Archive

Mà de molí de sa Ferradura

Data publicació


Description

Nom de la peça: mà de molí de sa Ferradura.

Número: 6264-UE2.2/6326-64A.

Cronologia: edat del bronze final (ca. 1100-900 cal aC).

Mides: longitud conservada 205 mm; amplada 150 mm; gruix 133 mm.

Material: gres vermell del Buntsandstein.

Estat de conservació: fragmentat en més de dos fragments, dos dels quals conservats.

Procedència: sa Ferradura, Porto Cristo (Manacor).

Descripció:

Part mòbil d’un molí manual de vaivé (també anomenada mà de molí) de grans dimensions que presenta una cresta a la part dorsal per facilitar la subjecció de l’eina. Aquest tipus d’eines de molta es coneix com molons o amolons en el marc de la prehistòria de les illes Balears, sobretot a Menorca. Es troba confeccionada a partir d’un bloc de gres vermell del Buntsandstein modificat pel procés de manufactura (talla, repicat i abrasió) fins aconseguir la morfologia en cresta o amb cordó de la part superior. La morfologia final és allargada en planta, i la de la cara activa és de secció transversal recta.

La peça va ser fragmentada en diversos fragments, de manera que els dos fragments conservats connecten la part medial amb un dels extrems. Posterior a l’ús com a mà de molí, probablement després de la fractura, la peça conservada va ser reutilitzada com a eina abrasiva (per ex., esmolador) en un dels laterals de la cara activa.

Context: Cadascun dels dos fragments procedeix dels dos sectors de l’excavació, Sector I (UE2) i Sector II (UE63).

Bibliography

Bibliografia

Bofill, M. (2017). Estudi de l’utillatge macrolític de sa Ferradura  (Porto Cristo - Manacor, Mallorca). [Informe inèdit]

Delgado, S. (2008). Prácticas económicas y gestión social de recursos (macro)líticos en la prehistoria reciente (III-I milenios AC) del Mediterráneo Occidental. [Ph. D. Thesis] Universitat Autònoma de Barcelona.

Ferrer, A. (2011). “El procesado de los cereales en Menorca (Islas Baleares, España) durante la Edad del Hierro. Una aproximación a partir de la etnología y la arqueología experimental”. A: Morgado, A., Preysler, J., García, D. La investigación experimental aplicada a la Arqueología. Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

Risch, R. (2003). “Los artefactos macrolíticos del yacimiento del Puig Morter de Son Ferragut”. A: Castro, P. V.; Escoriza, T.; Sanahuja, E. El Edificio Alfa del Puig Morter de Son Ferragut (Sineu, Mallorca). British Archaeological Reports, International Series, 1162, Oxford, Archaeopress, 306-319.