Imatge principal
Teresa Marot

Archive

Moneda vàndala de Son Peretó

Data publicació


Description

Nom de la peça: Moneda -nummus- pertanyent al Regne Vàndal, sèrie anònima de Carthago.

Número: 5739-51

Cronologia: Antiguitat tardana, aproximadament 432-484 d.C.

Mides: Pes: 1,03 g.; diàmetre: 9 mm.

Material: Bronze

Estat de conservació : Molt desgastada i amb desviament de l'impacte de l'encuny.

Procedència: Son Peretó, UE-110, nivell d'amortització del rebliment d'una sitja en l'àmbit V.

Descripció: A/ llegenda il·legible; bust a la dreta. R/ Creu amb punts als quadrants.

Context: Les Illes Balears, juntament amb el llevant peninsular, és un dels   territoris que rep monedes procedents dels estats nord-africans durant l'Antiguitat tardana, concretament del Regne Vàndal i, posteriorment, procedents de l'autoritat bizantina.

La troballa d'una moneda d'adscripció vàndala a Son Peretó, malgrat el seu acusat grau de desgast, confirma aquesta tendència i mostra l'hegemonia de les emissions de bronze; per altra banda, les més freqüents en els registres arqueològics. Les troballes arqueològiques confirmen que el nummus denominació que rebia aquesta moneda que sovint no depassa gaire el gram de pes-, malgrat la incomoditat del seu ús i l'escàs valor que degué representar, van gaudir d'una àmplia difusió, especialment en zones de costa.

Bibliography

Bibliografia

Wroth, W.: Catalogue of the coins of the Vandals, Ostrogots and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicae and, Trebizond in the British Museum, Londres, 1911, vand. 165-172.

Marot, T.: "Aproximación a la circulación monetaria en la Península Ibérica y las Islas Baleares durante los siglos V y VI: la incidencia de las emisiones vándalas y bizantinas", Revue Numismatique, 152, 1997, París, pàg.157-190.