Imatge principal

Archive

Escudella catalana d'època medieval

Data publicació


Description

Nom de la peça: Escudella.

Número: 6254-1 del Museu d’Història de Manacor.

Cronologia: Segona meitat del segle XV- començament del segle XVII.

Material: Fang cuit [de pasta color 8/3 very pale brown de la carta Munsell] amb coberta, només per l’anvers, escassa d’estany però molt lluenta i decoració amb blau de cobalt que representa el motiu T2.b dels radiïs de les escudelles de la parròquia de Sineu.

Dimensions: 22’4 cm Ø boca; 6’8 cm alçada; 9’2 cm Ø base.

Estat de conservació: Fragmentat (4 parts) i parcialment consolidat.

Procedència: Carrer Estrella de Manacor. Sitja 49. Excavació municipal, 2010. Data d’ingrés: 25/10/2010.

Descripció: Escudella semiesfèrica de parets curvoconvergents, amb la vora lleugerament evertida, i peu discoïdal a la base.

Context: Es tracta d’una sèrie que s’estén des de mitjan del s. XV, per les més antigues, coincidint amb fragments de les clàssiques de Manises i Paterna; també es troben al s. XVI, essent coetànies amb les de Barcelona de la triple-pinta; fins a començament del s. XVII. A les excavacions urbanes de Palma es vinculen en gran majoria al context gòtic.

Bibliography

Bibliografia

Del rebost a la taula: Cuina i menjar a la Barcelona gòticaMuseu d’Història de la Ciutat de Barcelona, 15 de setembre de 1994-15 de gener de 1995, Barcelona, 1995, pàgs. 88-93.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: Escudelles de Sineu. Catàleg d’una mostra de la col·lecció parroquial, Ajuntament de Sineu; Consell Insular de Mallorca; “Sa Nostra”, Palma, 1995.

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: “Escudillas de extremaunción. Los casos de Sineu e Ibiza”, 6º Congreso de CeramologíaPuertollano (Ciudad Real),23-25 juny, 2001 (en premsa).

GONZÁLEZ GOZALO, Elvira: La col·lecció de ceràmica del Museu Diocesà, Col·leccions museogràfiques de Mallorca, Gresol 01, Consell de Mallorca, Palma, 2005, pàg. 19.