Imatge principal
Joan Lluís Sansó. Investigador

Archive

Escut heràldic del s. xix

Data publicació


Description

Nom de la peça: Escut de pedra calcària de 37X60 centímetres.

Nº Inventari: 3837

Procedent probablement de l'antic cementeri de Manacor, el qual estigué en funcionament

entre el 1840 i el 1954. Totes les làpides i monuments funeraris que foren reclamats per llurs

famílies varen ser traslladats al cementeri nou, mentre les que no foren reclamades es

dipositaren al museu municipal.

Hem de destacar el bon estat del conjunt, no hi trobam líquens, i el grau d'erosió és quasi

inexistent. Això ens fa creure que sempre ha estat a l'interior, no hi ha indicis que hagi estat

a l'exterior.

Analitzem els quatre escuts que hi trobam.

  • Morey. Tres mores negres, posades dues i una en camp d'or i bordura negra.
  • Sant Martí. Escut quarterat, primer i quart, dues faixes roges en camp d'argent, segon i

    tercer, una campana roja en camp d'or.
  • Andreu. Un griu rampant negre en camp d'argent.
  • Pisà. Un arbre del seu color, superat d'un estel d'or i un lleó rampant del mateix metall en

    posició de pujar per la soca, en camp d'atzur..

Bibliography

Bibliografia

BOVER, J. M. Nobiliario mallorquin.

MONTANER, P.; MASSOT, M. J.; SEGUÍ, J. La Guerra de successió a Mallorca 1700-1715.

RAMIS DE AIREFLOR I SUREDA, J. Alistamiento Noble de Mallorca del año 1762.

QUIROGA CONRADO, M. Catàleg del museu de Mallorca,patrimoni heràldic.

GILI, A. Ermita de Betlem 1805-2005. 200 anys d´història.