Imatge principal

Archive

Agulla d’os

Data publicació


Description

Nom de la peça: Agulla d’os.

Número: 6189-3

Cronologia: Segles XVII-XVIII

Material: Os.

Dimensions: 6,9 cm de longitud i 0,7 cm d'amplada màxima.

Estat de conservació: Bo.

Procedència: Peça recuperada al reblert d’un pou d’època moderna situat al carrer Jaume Domenge del nucli històric de Manacor, que va ser excavat l’any 2009.

Descripció:

Objecte elaborat sobre un fragment de diàfisi d’os llarg indeterminat, pertanyent a un gran ungulat (èquid o boví).

Es tracta d’una agulla de cos cilíndric amb el cap decorat amb motllures paral·leles circulars i esfèriques, probablement obtingudes mitjançant el tornejat de la peça. L’altre extrem es troba trencat i posteriorment llimat i apuntat de nou.

La seva funció probablement s’ha de relacionar amb el travat dels cabells i/o de la roba.

Context:

Es va recuperar durant les excavacions municipals de l’any 2009 al centre històric de Manacor. En concret, formava part del reblert d’un pou (nº inv. 10) localitzat al carrer Jaume Domenge, que es va datar entre els segles XVII i XVIII a partir del seu repertori ceràmic.

Es tracta d’un tipus d’objecte d’os amb una àmplia distribució des de l’Antiguitat fins a l’Edat Moderna.

Bibliography

Bibliografia

MACGREGOR, A. 1985. Bone, antler, ivory and horn. The technology of skeletal materials since the Roman period. Londres: Croom Helm.

MICOL, A. & SALAS, M. 2012. Seguiment arqueològic en el centre de Manacor. Evidències de la trama urbana des d’època islàmica. In RIERA, M. (coord.), IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears (Eivissa, 1 i 2 d’octubre, 2010). Eivissa: Vessants, A rqueologia i Cultura SL: 187-191.

MORENO-GARCÍA, M.; PIMENTA, C.M.; PAJUELO PANDO, A. & LÓPEZ ALDANA, P.M. 2010. Archaeological Evidence of Pre-Industrial Worked Bone Activity in 18th Century Seville, Spain. In: Legrand-Pineau, A.; Sidéra, I.; BUC, N.; DAVID, E. & Scheinsohn, V. (ed.), Ancient and Modern Bone Artefacts from America to Russia. Cultural, Technological and Functional Signature. BAR International Series 2136. Oxford: Archaeopress: 183-190.