Imatge principal
Joana Maria Melis Huguet

Archiv

Caixa mallorquina de fusta de s. XIX

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: Caixa mallorquina de fusta

Cronologia: s. XVIII- s. XIX (?)

Mides: 60 x 155,5 x 62 cm

Descripció:

Caixa de fusta mallorquina. Consta d'un sol plafó principal franquejat per dues peces tornejades. Aquest plafó i els laterals van emmarcats per sanefes geomètriques i altres motius ornamentals. En el cas de la part inferior, el faldó, podríem xerrar de tres sanefes amb motius diferents.

Les quatre potes tenen forma d'urpa de lleó.

El bocaclau té forma zoomòrfica i és simètric.

Abans de la restauració no conservava la tapa original i havia perdut la clan.

Procedència: Desconeguda.

Restauració:

Abans de la restauració:

L'estat de la caixa era dolent sense arribar a un estat ruïnós; havia perdut el seu caràcter utilitari ja que li faltaven posts al fons, no tenia tapa i la part posterior estava en estat de pudrició. Havia patit un greu atac de xilòfags i en una intervenció anterior van ser tapats amb massilla i es va dissimular amb tint (no només sobre la massilla sinó a tota la superfície exterior de la caixa, amb degotissos per dins). Faltava una de les peces tornejades. El bocaclau havia perdut el seu aspecte original i el pany patia rovell i no funcionava bé.

La restauració:

L'actuació més urgent ha estat sobre el suport, és a dir, la fusta. En primer lloc, el conjunt de la peça ha estat sotmès a una desinsectació per combatre els xilòfags. Seguidament s'ha netejat tota la brutícia acumulada i s'ha retirat el tint vell, el següent pas ha estat consolidar la fusta (caixa i potes). Alguna pota necessitava, a més de la consolidació, alguna fixació ja que tenia esquerdes i se li havia de retornar la resistència adequada per suportar tot el pes de la caixa. El bocaclau va ser netejat i se li va canviar la tela antiga del fons. El pany va ser reparat i se li va fer una clau nova.

La peça tornejada que quedava estava en bon estat i per conservar la simetria de la peça se n'ha fet una còpia per poder-la col·locar al lloc buit. La tapa es va haver de reconstruir de bell nou.

Literaturverzeichnis

Bibliografia

CALVO, A., Conservación y Restauración. Materiales, técnicas y procedimientos. De la A a la Z. Ed. del Serbal, 1993.

MASSOT RAMIS D'AYREFLOR, M. J., El moble a les Illes Balears. Segles XIII al XIX . Institut Balear del Disseny. Àmbit Serveis Editorials. Col·lecció El disseny a l'artesania balear, Vol.1.

SEGURA, M. I VICENS, J., Possessions de Mallorca. Volum I . Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, Palma 1986.

SEGURA, M. I VICENS, J., Possessions de Mallorca. Volum III . Edicions Teix Mallorca, Palma 1989.

SEGURA, M. I VICENS, J., Possessions de Mallorca. Volum IV . Les Edicions de Bitzoc, Palma 1992