Imatge principal
Silvia Alcaide González

Archiv

Altar de pedra de Son Peretó

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: Fragment de la base d’altar de l’església de Son Peretó.

Número: 447

Cronologia: Indeterminada (entre els segles V i VIII dC).

Procedència: Església del nucli poblacional tardoantic de Son Peretó.

Material: Pedra de marès (calcarenita).

Dimensions: Longitud conservada: 1,08 m; amplària: 86 cm; gruix: 27 cm.

Descripció: L’altar de Son Peretó era una taula rectangular sostinguda per quatre suports que s’encaixaven a una base rectangular. El fragment de la base –únic element que s’ha preservat– és un gran bloc de pedra que presenta dos de les quatre cavitats originals –d’uns 10 cm de costat i 7 cm de profunditat–, on s’inserien les columnetes. Al centre presenta el dipòsit de relíquies, compost per quatre rebaixos descendents successius. Les dimensions dels rebaixos del reliquiari són: 75 x 50 cm i 4 cm de profunditat; 48 x 35 cm i 3 cm de profunditat; 32,5 x 28 cm i 2 cm de profunditat; 21 x 19 cm i 2 cm de profunditat.

Context: El fragment conservat de la base de l’altar de Son Peretó es va recuperar a l’interior de l’absis de l’església, durant l’excavació realitzada per J. Aguiló a l’inici del segle XX. La peça forma part de la col·lecció arqueològica de Mn. J. Aguiló i actualment s’exposa a la sala d’Antiguitat tardana del Museu d'Història de Manacor.

Literaturverzeichnis

Bibliografia

AGUILÓ, J., s.f.-a, Basílica i Ciutat de Cunium a Manacor, Arxiu Històric, Ajuntament de Manacor. [Manuscrit inèdit]

ALCAIDE, S., "Los altares de las basílicas cristianas de las islas Baleares. Reflexiones en torno a su problemática". A: Hortus Artium Medievalium. Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, núm. 11 (2005), p. 81-97.

PUIG, J., "Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a Manacor". A: Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, núm. 6 (1915-1920), p. 737-746.