Imatge principal

Archiv

Pectoral de plom del jaciment de Son Ribot (Manacor)

Data publicació


Beschreibung

Nom de la peça: placa de plom de Son Ribot.

Número: 6306-1.

Cronologia: a partir de final del segle iv aC fins al segle i dC.

Mides: 142,03 mm de longitud; 129,07 mm d’amplada, i uns 3 mm de gruix.

Material: plom.

Estat de conservació: restaurat per Margalida Munar l’any 2013.

Procedència: jaciment de Son Ribot (Manacor).

Context: funerari del posttalaiòtic.

Descripció:

Placa de plom simètrica decorada a l’anvers amb motius geomètrics. Als cantons de la zona superior hi degué haver dos apèndixs circulars (un dels quals desaparegut) amb decoració de cercles concèntrics, motiu que es va repetint en tota la peça. En els extrems de la zona inferior es prolonguen dos apèndixs de forma allargada i entre ells, un de més curt. Mostra algunes esquerdes i part de la peça s’ha perdut.

Al revers presenta tres anelles de subjecció, probablement defectuoses per una errada durant la manufactura de la peça. S’han practicat tres forats a la zona superior, tal vegada amb la intenció de substituir la funció de les anelles. La peça mostra altres defectes de fosa com petits forats o asimetria en l’ajustament de les valves del motllo.

La placa es pot classificar com de tipus III segons el sistema tipològic de Catalina Enseñat (1975) o de forma 1 segons el de Manuel Fernández-Miranda (1978).

Literaturverzeichnis

Bibliografia

BALAGUER, P. (2005). Aproximación cronotipológica a la materialidad del postalayótico mallorquín: El ajuar funerario no cerámico. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. [Treball d’investigació de Tercer Cicle]

COLL, J. (1989). La evolución del ritual funerario en la Cultura Talayótica. Palma: Universitat de les Illes Balears. [Tesi doctoral]

ENSEÑAT, C. (1975). «Las plaquetas de plomo mallorquinas: sistematización tipológica». Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, núm. 14, p. 63-117.

— (1981). Las cuevas sepulcrales mallorquinas de la Edad del Hierro. Madrid: Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. (Excavaciones Arqueológicas en España; 118)

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M. (1978). Secuencia cultural de la Prehistoria de Mallorca. Madrid: Biblioteca Prehistórica Hispana.