Imatge principal

Archivo

Conjunt de papers pintats

Data publicació


Descripción

Nom de la peça: conjunt de papers pintats.

Número d’inventari: 3478, 3479, 3480, 3481, 3537, 3538, 3539, 3540, 6090 (11-12-13)

Cronologia: final de s. xixs. xx.

Mides: diverses.

Estat de conservació: diversos (regular, dolent).

Material: paper.

Procedència: seguiment d'obres a càrrec del servei de patrimoni municipal de l'Ajuntament de Manacor.

Funcionalitat: revestiment mural.

Descripció:

Fragments de rotllos i sanefes de paper pintat estampats amb decoració diversa.

Conjunt de 13 trossos de papers pintats, arrencats de parets, provinents d’interiors de diferents edificis de Manacor: Can Puerto, Can Socorrat i Can Morey. Presenten decoració estampada amb motius florals i geomètrics. Els més antics són els papers que decoraven les parets de Can Socorrat, la resta són papers contemporanis. Alguns conserven el paper de diari que s'utilitzava en la tècnica de l'empaperat.

Són una mostra de la moda del paper pintat com a guarniment mural en les ornamentacions dels interiors dels habitatges de classe mitjana i alta, que es va generalitzar des de mitjan segle xix. Aporten informació sobre el seguiment de les modes en decoració, els gustos de la gent de Manacor i sobre la seva vida social i quotidiana.

A Mallorca a mitjan s. xix hi ha una gran activitat comercial de paper pintat, amb una extensa oferta de models. És en aquest segle quan el paper pintat esdevé el gran protagonista de la decoració d'interiors, adaptant-se a totes les sensibilitats i a totes les economies. El revestiment mural amb paper pintat està en vigor al llarg del segle xx fins que als anys 80 s'inicia una decadència.

Tota una sèrie de professionals, des de la fabricació del paper pintat fins que arriba al client, han de coordinar les seves feines: coloristes, gravadors, estampadors, operaris, representants, comerciants, pintors, etc.

Dos pintors documentats amb taller a Manacor en els anys 20 del segle passat són Joan Gayà i Antoni Santandreu.

Investigadora: Magdalena Bennàssar Binimelis, historiadora d'art.

Bibiliografía

Bibliografia

Bennàssar, M.; Pomar, J.M. (2019). «El paper pintat a Mallorca, un element decoratiu oblidat». Eix de temàtiques patrimonials, Casal Solleric. Palma: Casal Solleric-Ajuntament de Palma.

Canals Aromí, M. T. (1999). Papers pintats a Espanya (1815-1929. Vol. I. Dpt. de Composició Arquitectònica. Secció d'Història. Barcelona: ETSAB UPC. [Tesi doctoral]

— (2011). «Decoraciones murales: Similitudes entre iconografias en papeles pintados y tejidos estampados». Datatextil, núm. 24/2011. Terrasa: Ed. CDMT.

Els papers pintats de l'últim quart del segle xix, un clar exponent de les luxoses decoracions murals, Catàleg virtual de la casa Duran i Sanpere.

Cerman, J. (2003). «Le papier peint autour de 1900: diffusion et usage de l'esthétique Art nouveau en Europe dans le décor interieur». Le Journal des Arts (novembre), p. 36.

(2007). «La maison Berges a Lancey, aujourd'hui Musee de la Houille blanche». Conservation et restauration des papiers peints. 26, 27 et 28 avril 2007. Arts Décoratifs. INP.

De la Houge, V. (2007). «L'histoire du papier peint et les enjeux de sa conservation et de sa restauration». Conservation et restauration des papiers peints. 26, 27 et 28 avril 2007. Arts Décoratifs. INP.

Jacqué, B. (2004). «Aspects du mode de production et de vente du papier peint panoramique». A: Les Actes du CRESAT. Febrer de 2005, p. 46-54. Université de Haute-Alsace. Editions du CRESAT.

(1998). Papiers peints panoramiques. Paris: Musée des Arts Décoratifs. Flammarion.

Rose-De Viejo, I. (2015). La real fàbrica de papeles pintados de Madrid (1786-1836). Madrid: Cátedra.

Rüegg, A. (2008). «Le Corbusier et le papier peint a Conservation et restauration des papiers peints en Europe». 26, 27 et 28 avril 2008. Arts Décoratifs. INP.

Ruiz Alcón M.ª T. (1987). «Papeles pintados». A: Bonet Correa, A. Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. Madrid: Cátedra, p. 423-425.