Imatge principal
Magdalena Salas Burguera

Archivo

Gerreta del talaiòtic final

Data publicació


Descripción

Nom de la peça: Gerreta

Número: 5766-1

Cronologia: Talaiòtic final / Postalaiòtic. Final Edat del Ferro

Mides: dàm. boca: 5,4 cm; dàm. base: 4 cm; alçada: 9,4 cm

Material: Ceràmica

Estat de conservació: Peça sencera, només falta la nansa

Procedència: Poblat prehistòric de s'Hospitalet Vell

Descripció: Gerra de base lleugerament còncava. El cos globular resulta de la juxtaposició d'un tronc de con i un ovoide. El coll té un desenvolupament pronunciat amb una vora exvassada i   llavi rodó. A la part mitja del cos presenta l'arrancament d'una nansa de secció circular que enllaça amb la vora. La decoració consisteix en dos petits botons, un a cada banda de la nansa, i dos més a la part contrària del cos. La superfície externa està allisada i presenta engalba. El color de la pasta varia entre negre i ataronjat. Presenta abundants   inclusions vegetals i minerals.

Context:   Aquesta peça es va localitzar durant la campanya d'intervenció 2006 en el jaciment prehistòric de s'Hospitalet Vell (Manacor). Va aparèixer a l'exterior del talaiot quadrat, en el sector que s'ha anomenat exterior 2 i que es troba al nord-oest del talaiot. En aquesta zona, ja a la campanya del 2005, es va fer evident que sota les terreres de les intervencions dels anys 80 apareixien murs que semblaven delimitar diferents espais. Durant la neteja d'un d'aquests murs es va trobar aquesta gerreta sencera col·locada intencionalment en una zona del parament intern. Aquest parament va sofrir modificacions en una època que encara està per determinar, ja que a hores d'ara falta l'excavació de la zona interior que delimita aquest mur.

L'anàlisi de fitòlits realitzat del contingut intern d'aquesta gerreta ha determinat el fet que la mostra interna no és diferent del nivell arqueològic en el qual es va localitzar.

Bibiliografía

Bibliografia

MUNAR, M.; SALAS, M. (2005): "El projecte de consolidació, adequació i difusió social del jaciment prehistòric de s'Hospitalet Vell (Manacor)", III Jornades d'estudis locals de Manacor: 161-170.

PALOMAR, B. (2005): La cerámica postalaiòtica de Mallorca. Significació econòmica i social dels canvis en el procès productiu entre c. 450-250 cal ANE. El cas de Son Fornés, Montuïri. Tesi doctoral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

PONS I HOMAR, G. (1991): Les ceràmiques d'imitació al talaiòtic final. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear.

ROSSELLÓ, G. (1983): El poblado preshitórico de Hospitalet Vell (Manacor), Institut d'Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca.

ROSSELLÓ, G. (1979): La cultura talayótica en Mallorca, Palma.

SALAS, M.; MUNAR, M.; RAMIS, D. (2006): "El projecte de s'Hospitalet Vell." Comunicació presentada amb motiu de la I Trobada d'arqueòlegs de les Illes Balears.