Imatge principal
María José Rivas Antequera

Archivo

Píxide de vernís negre B

Data publicació


Descripción

Nom de la peça: Píxide de vernís negre B. Lamboglia 3/ Morel 7540.

Número: 5723.

Cronologia: Entre mitjan de segle II i finals del tercer quart del segle I a. de C.

Mesures: Altura 4,8 cm., diàmetre màxim 8,4 cm., diàmetre mínim 7,6 cm.

Material: Ceràmica amb vernís.

Estat de conservació: Bon estat. La peça fou dessalada l'any 2007.

Descripció: Petit píxide o cubilet de vora exvasada de paret còncava sense carena i peu anular baix. La pasta presenta una argila de color beix molt depurat. El vernís de color negre no és molt dens, però sí brillant, fou aplicat per immersió i no cobreix la part exterior del fons de la peça. S'hi poden observar marques de digitacions a la part inferior.

Procedència: Fons submarí de Porto Cristo. Donació Eff-Servera.

Context: Aquest píxide del tipus Lamboglia 3/ Morel 7540 de vernís negre B és una peça que forma part de la vaixella fina que arribava a les Illes Balears dins l'horitzó cultural del s. II. Fabricada a la zona de la Campània, regió del sud d'Itàlia, comença a arribar a Mallorca al començament del s. II a. de C. com a peça de prestigi, però amb la conquesta romana en el 123 a. de C. per Quint Cecili Metel la seva presència es fa més habitual. La vaixella de vernís negre arriba en vaixells carregats d'àmfores itàliques, grans contenidors de vi i d'oli. Aquesta tipologia ha estat objecte d'estudi des del segle XIX, però les publicacions de referència serien les següents: Lamboglia (1950), Morel (1962), Trias (1966) i Principal (2005).

Bibiliografía

Bibliografia

AQUILIÉ, X., GARCIA ROSELLÓ, J., GUITART, J, (ed.) (2000): La ceràmica de vernís negre dels segles II i I a de C. Centres productors mediterranis i comercialització a la Península Ibèrica, Mataró.

LAMBOGLIA, N. (1952): "Per una clasificaciones preliminare della ceramica campana", Atti del I Congresso Internacionales di Studi Liguri (Bordighera, 1950), Bordighera, p., 137-206.

MOREL, J. P. (1980): "La céramique campanienne: acquis et problèmes", Céramiques Hellénistiques et Romaines, I, Annales Litt. Univ. De Besançon, 242, p. 85-122.

PRINCIPAL, J. (2005):"Las cerámicas del Círculo de la Campaniense B" en Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia. Coord., ROCA, M. i FERNÁNDEZ, I., monografia nº 1 de CVDAS, Universitat de Màlaga.